Datumi za vpis na fakulteto

Datumi za vpis na fakulteto so vsako leto enaki, oziroma se le malo spreminjajo. Spodaj objavljamo datume za vpis na fakulteto za 2022/23 ki so veljavni leta 2021.

Izjemno pomembno je, da se držiš teh datumov, saj če zamudiš datum, ni možnosti za naknadne oddaje vlog. Seveda obstajajo drugi in tretji roki za vpis, ampak takrat bodo najboljša mesta že zavzeta in res se ne želiš vpisovati nekam kjer bo le še kakšna opcija ostala.

Za vsako postavko tukaj boš lahko našel še dodatne informacije, pogosto so le-te najboljše na tvoji šoli, šolski svetovalni službi, seveda pa ti pogosto lahko pomagajo kar sošolci ali sošolke. Ampak ne čakaj in ne zanašaj se na ostale.

Visokošolski zavodi

 • 1. februar 2021: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2021/22,objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dosegljiv bo tu >> in spletnem portalu eVeš tukaj >>
 • 12. in 13. februar 2021: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale INFORMATIVNI DNEVI, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Na večini fakultet in višjih šol v petek ob 10.00 in ob 15.00, ter v soboto ob 10.00.
 • od 16. februarja do 19. marca 2021: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.siwww.um.si/vpiswww.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.
 • 5. april 2021 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 24. junija do 9. julija 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti,sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 28. maja . 
 • od 12. do 23. julija 2021: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 30. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 2. do najkasneje 17. avgusta 2021: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • 19. avgust 2021: objavljena bodo prosta mesta za DRUGI PRIJAVNI ROK
 • od 20. do 27. avgusta 2021: DRUGI PRIJAVNI ROK
 • od 8. do 10. septembra 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
 • od 16. do 21. septembra 2021: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 22. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 24. do 30. septembra 2021: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 23. do 24. septembra 2021, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • od 28. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Koledar velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije

Višje šole

 • 1. februarja 2021: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2021/22, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • 12. in 13. februar 2021: INFORMATIVNI DNEVI.
 • od 15. februarja do 18. marca 2021: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 26. aprila 2021: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2021: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • od 28. junija do 9. julija 2021: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 23. avgusta 2021: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 23. avgusta 2021: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 24. avgust do 31. avgust 2021: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2021: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2021: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.