Najpogostejše poškodbe pri delu

Marsikdo med vami zagotovo ne ve, kako povsem pravilno ukrepati v primeru poškodbe oziroma nesreče pri delu. Te so kar pogoste in v zadnjih letih se močno povečuje število prijavljenih nezgod na delovnem mestu.

Zadevo so dobro opisali v Slovenskih Novicah – https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/visoka-odskodnina-planinsec-kdaj-smo-upraviceni-do-denarne-odskodnine-ob-delovni

Poškodbe na delovnem mestu za seboj pustijo lahko kar hude posledice. In ker delovna mesta, ki bi bila popolnoma varna, ni, je dobro vedeti najkoristnejše zavede v primeru, da se vam pripeti delovna nesreča.

Kaj se upošteva kot poškodba pri delu

Če se je poškodba zgodila med opravljanjem službenega dela, na službeni poti ali na poti na delo oziroma z dela, če prevoz organizira delodajalec, potem se tovrstne poškodbe smatrajo kot poškodbe pri delu.

Poškodbe pri delu med seboj ločimo glede na vzrok. Pomembno je, ali so se pripetile zaradi napake človeka ali zaradi delovnega okolja. Med človeške napake se pogosto vključujejo neznanje, karakterne lastnosti zaposlene osebe, psihofizično stanje, nepravilni postopki. Delovne nesreče zaradi okolja pa nastanejo praviloma kot posledica slabih oziroma nekakovostnih strojev, spolzkih tal, slabe osvetljenosti ter podobno.

Poškodba prstov na roki je ena od najpogostejših poškodb

Med najpogostejše delovne nezgode se prištevajo zdrsi, padci, spotiki, izguba nadzora nad delovno opremo ter podobno. Delavci si najpogosteje poškodujejo prste na roki, dlani, kolena, kolke, hrbtenico, glavo.

Najbolj ogrožena vrsta poklicev, pri katerih se delovna nesreča lahko pripeti še hitreje, je tista, ki se navezuje na predelovalne dejavnosti. Tako so najbolj ogroženi delavci, ki se rokujejo s kovinami, prav tako pa tudi vsi tisti, ki delajo v proizvodnji električnih naprav, v gradbeništvu, s stroji ter podobno.

Poškodbo na delu prijavite takoj

Poškodbo pri delu je treba prijaviti v čim krajšem času. Vaš delodajalec mora izpolniti posebne vrste obrazca. Potrebovali boste podatke: kdaj, kje in zakaj se je poškodba zgodila. Dobro je, če imate pri roki tudi kakšno fotografijo. Tudi to vam lahko izjemno dobro koristi.