Izobraževanje odraslih, vrnitev v šolske klopi

Izobraževanje odraslih je z drugo besedo vrnitev v šolske klopi. Kljub praktično enakemu okolju, pa je izobraževanje odraslih od predhodnega rednega izobraževanja. Za redno izobraževanje je značilno, da se zanj odločajo mlajše osebe in generacije. To pomeni predvsem življenjsko, poklicno in na splošno manj izkušene osebe. Z leti tudi te osebe pridobijo izkušnje, veščine in kompetence, ki pa jih je treba nadgrajevati.

Nadgradite kompetence v programih izobraževanja za odrasle https://www.bb.si/.

Nadgrajevanje pridobljenih življenjskih in strokovnih izkušenj je vedno bolj prisoten vseživljenjski proces

Življenjske izkušnje vsekakor olajšajo izobraževanje odraslih oseb. Odrasle osebe tehnično gledano postanejo osebe že v času rednega študija, praktično pa šele ob redni zaposlitvi. Zraven seveda sodi cela vrsta izkušenj, ki so se nabirale v tem času. V mnogih primerih izobraževanje odraslih tudi poteka v smeri nadgradnje pridobljenih poklicnih, življenjskih in drugih izkušenj, znanj. V takem primeru se izbere program, ki najbolj ustreza znanju, veščinam in kompetencam slušateljev. Takšno izobraževanje odraslih je tudi naravno in razmeroma enostavno. V naravi vidimo številne primere nadgradnje pridobljenih znanj in izkušenj.

O tem je najbolj zgovorna naravna evolucija primerkov flore in favne. Hkrati pa nam nudi primere za izobraževanje odraslih na novih področjih. Naravni razvoj je v nekaterih primerih vključeval tudi spremembe in prilagoditve na nova življenjska okolja, nove življenjske razmere in podobno.

Enostavnost izobraževanja v programih s področja profesionalne dejavnosti se kaže predvsem v številnih praktičnih primerih in veščinah, ki pomagajo pri lažjem razumevanju novih snovi in znanj. Vse novosti si slušatelj lažje predstavlja ter jih lažje osvoji. Obratno nova področja, različna od profesionalnih, slušatelja izpopolni v sposobnosti prilagajanja novim profesionalnim, življenjskim in drugim okoljem.

Imeti doživljenjski poklic brez posebnih potreb po dodatnem izobraževanju je danes bolj ali manj preteklost. Vedno večje število poklicev zahteva dodatno izobraževanje v razmeroma kratkem času. Govorimo o izobraževanju vsakih nekaj let, ko se zgodijo spremembe na profesionalnem področju. Zato gre izobraževanje odraslih jemati tudi in predvsem kot sodoben, vseživljenjski proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *