Zakon o delovnih razmerjih ni zgolj množica mrtvih črk na papirju

Zakon o delovnih razmerjih omogoča doseči ravnovesje pravic in dolžnosti, ob katerem so izpolnjeni cilji zaposlenega ter poslovni cilj delodajalca. V preteklosti se je zakon o delovnih razmerjih že spreminjal ter se zagotovo tudi v prihodnosti bo še naprej spreminjal in razvija. Evolucijske spremembe so tudi na drugih področjih eden najboljši načinov razvoja. Revolucionarne spremembe so velikokrat preveč radikalne, ter imajo pogosto številne negativne posledice. Z evolucijskimi spremembami se na drugi strani daje možnost doseganja soglasja.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/hr-nasveti/4-koraki-za-zaposlitev-delavca/

Vsaka vsestransko dobra sprememba temelji na dialogu

Zaposleni pri tem ne smejo pretirano kratiti pravice delodajalca za dosego svojih življenjskih ciljev, hkrati pa tudi delodajalec ne sme v želji doseganja svojih poslovnih ciljev pretirano kratiti pravice zaposlenih. Obstoječi zakon o delovnih razmerjih je v vseh spremembah od prve uveljavitve do aktualne oblike o tem najbolj zgovoren. Spremembe se kažejo tudi v samem poznavanju zakona, njegovem spoštovanju in uveljavljanju ter na raznih drugih področjih. Mnoge zaposlene zanima zakon o delovnih razmerjih že pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter tudi v celotnem obdobju trajanja delovnega razmerja z določenim delodajalcem. Posebno to velja za obdobja, v katerih se dogajajo spremembe v razmerju med delodajalcem in zaposlenim. Na spremembe vplivajo številni dejavniki, zakon o delovnih razmerjih spreminjajo zaposleni, delodajalci, družba, ureditev družbe in drugi dejavniki.

ZDR omogoča doseči ravnovesje pravic in dolžnosti,

Zaposleni se danes vedno bolj zavedajo pomena izobraževanja, pridobivanja znanj ter na splošno svoje dodane vrednosti za delodajalca. To je moč občutiti že na razgovorih za delovno mesto, ki so v mnogih primerih že zdavnaj presegli mejo uveljavljenih standardov. Odobravanje teh sprememb je najbolj očitno pri delodajalcih, ki strmijo k vedno večji konkurenčnosti na trgu ter so pripravljeni zato tudi nekaj narediti. V takih primerih je zakon o delovnih razmerjih zgolj formalnost najbolj nujnega, vse ostalo pa je v poslovnem odnosu med delodajalcem in zaposlenim prepuščeno dinamičnemu spreminjanju številnih poslovnih razmerji. Zakon o delovnih razmerjih ponuja veliko možnosti za dober poslovni odnos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *