Obračun plače je pomembna informacija

Obračun plače je pomembna informacija za iskalce zaposlitve kot tudi zaposlene osebe.

Iskalci zaposlitve obračun plače lahko izvedejo na različne načine. Pogosto nam zaposlitveni oglasi sporočajo, kakšna bruto plača se nam ob sklenitvi delovnega razmerja ponuja. Podatek o bruto plači pomeni skupen znesek plače. Vanj so vključeni razni prispevki – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, prispevek za socialno varnost, akontacija dohodnine. Z upoštevanjem prispevkov dobimo informativni obračun plače, saj natančne višine prispevkov največkrat ne vemo. Za informativni obračun plače je treba tudi upoštevati dejstvo, da v bruto in neto znesek ne spadata stroška prevoza na delo ter malice. Strošek malice in strošek prevoza na delo sta obračunana posebej. Informativni obračun plače lahko izvedemo samostojno, zadostuje osnovno znanje matematike, pomagamo si lahko s kalkulatorjem. Na spletu so tudi spletne strani, ki nam lahko informativni obračun plače olajšajo. Vse kar je potrebno storiti je vnos ustreznih podatkov ter aktivirati proces izračuna. To so podatki o neto ali bruto plači, dodatki, bonitete, število otrok, splošna davčna olajšava, druge davčne olajšave, materialni stroški kot so prevoz in prehrana, mesec obračuna, prispevki na bruto plačo, prispevki od bruto plač delavcev, splošna davčna olajšava in drugi podatki. Informativni izračuni ponujajo od primera do primera različen obračun plače. Možno je v zaposlitvenem oglasu naveden bruto znesek preračunat v neto znesek, obstajajo tudi možnosti nasprotnega izračuna. Torej na podlagi neto zneska izračunati bruto znesek. Takšni izračuni zelo olajšajo pridobivanje informacij o plači za zaposlene ali kandidate. Delodajalcem pa omogoča pridobiti informativni izračun plače ter strošek zaposlenega. Poleg tega pa obstajajo tudi drugi načini pridobivanja informacij, najboljši je neposreden od zaposlenih na podobnih delovnih mestih ter z podobnimi lastnostmi. Zelo koristni za kandidata pa so tudi podatki o rednosti izplačil, natančnosti obračuna in podobni podatki. Obračun plače koristi tako delodajalcu kot tudi delojemalcu. Za dodatne informacije vas vabimo na našo spletno stran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *