Mednarodno vozniško dovoljenje, mednarodno veljaven dokument

Mednarodno vozniško dovoljenje je mednarodno veljaven dokument.

Dokument mednarodno vozniško dovoljenje je uradno priznan s strani organizacije Združenih narodov. Veljaven je v več kot sto državah sveta. Potrdilo vozniške sposobnosti oziroma vozniško dovoljenje se od države do države različno zahteva in preverja, obstajajo tudi posebnosti. V nekaterih državah je mednarodno vozniško dovoljenje dokument, ki ga moramo pokazati uradni osebi ob kontroli prometa ali ob drugih uranih postopkih. Za druge države je mednarodno vozniško dovoljenje priporočeno. To praktično pomeni, da s tem dokumentom pospešimo postopek kontrole prometa oziroma razne druge uradne postopke. V nasprotnem primeru je vozniško dovoljenje izdano v matični državi lahko ovira za ustaljen, hiter uradni postopek. Vozniško dovoljenje izdano v matični državi je sicer veljavno, vendar mora uradna oseba veljavnost dodatno preveriti. Postopek se podaljša za čas, ki je potreben za dostop do uradne baze podatkov ter preveritve ustreznosti dokumenta. V nekaterih državah je mednarodno vozniško dovoljenje zahtevano zgolj za osebe določene narodnosti. Obstajajo pa tudi države, kjer mednarodno vozniško dovoljenje ni zahtevano oziroma je uradno veljavno vozniško dovoljenje matične države. Ne glede na zakone, je mednarodno vozniško dovoljenje dobrodošlo imeti na daljših poteh. Formalnosti se v vsakem primeru pospešijo in poenostavijo. Imetnik lahko pri tem najprej pokaže vozniško dovoljenje matične države, če se pojavijo težave v postopku, pa predloži še mednarodno vozniško dovoljenje. Lahko pa obratno že takoj na začetku postopka kontrole prometa ali drugega uradnega postopka uradni osebi predloži mednarodno vozniško dovoljenje. Poleg vožnje lastnega vozila v tujini, je mednarodno vozniško dovoljenje priporočljivo v primeru izposoje vozila v tujini. Za mednarodno vozniško dovoljenje veljajo točno določeni zakoni in predpisi, ki jih je potrebno upoštevati.
Njegova veljavnost je odvisna od države, ta lahko zanj uvede posebne omejitev. Veljavnost je lahko vezana tudi na stalno prebivališče.

V primeru ureditve stalnega prebivališča v tuji državi, mednarodno vozniško dovoljenje preneha veljati.

https://www.wiz.si/-/z-avtom-na-tuje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *