Zreče, mesto pod južnimi obronki Pohorja

Zreče je mesto pod južnimi obronki Pohorja.

Mesto Zreče je zraslo na območju, kjer se soteska Dravinje. Kot enotno naselje so Zreče nastale z združitvijo vasi Zgornje in Spodnje Zreče ter Dobrava. Območje občine Zreče je zelo razgibano, sega od višine štiristo metrov do tisoč petsto metrov nad morjem. Naselja v občini Zreče so Bezovje nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Dobrovlje, Čretvež, Črešnova, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška Gora pri Zrečah, Mala Gora, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zlakova, Zreče. Območje občine meri sedeminšestdeset kvadratnih kilometrov, naseljuje ga šest tisoč tristo prebivalcev. Pod občino Zreče spadajo krajevne skupnosti. Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje. Grb občine je nastal na osnovi pečatnika Jurija s Freudenberga. Njegov odtis najdemo na listini iz leta tisoč tristo sedem in sedemdeset. Grb ima obliko ščita z zeleno obrobo, sredi grba je v zlato rumenem grbovnemu polju upodobljeno zeleno srce z dvema zlato rumenima valovnicama. Na območju občine Zreče ima življenje bogato tradicijo, najstarejši ostanki življenja na tem območju segajo skoraj štiri stoletja v preteklost. O življenju obdobju mlajše kamene dobe pričajo arheološke najdbe na Brinjevi gori in Gračiču. Z izkopavanji v petdesetih in šestdesetih letih dvajsetega stoletja je bila dokazana stalna poselitev od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Novejšo zgodovino občine Zreče predstavljajo tri stoletja stara Ošlakova kovačija, kopanje premoga v prvi polovici devetnajstega stoletja, železniška povezava rudnika v Radani vasi iz začetka dvajsetega stoletja, železniška povezava Zreč v dvajsetih letih dvajsetega stoletja. V zadnjih nekaj desetletjih pa se ime Zreče največkrat omenja skupaj z zdraviliško športno-rekreacijskim centrom ter višje ležeče naravno-klimatsko zdravilišče in rekreacijski center Rogla.

Zreče je mesto in občina, ki ju obdaja naravna lepota Pohorja in Dravinjske doline.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *