Izračun zavarovanja, modra odločitev

Izračun zavarovanja je modra odločitev potencialnega zavarovanca.

Modra odločitev se izračun zavarovanja predvsem, ko dobimo dodatne kakovostne informacije . Na žalost pogosto tega ne počnemo, ker zaupamo obstoječi zavarovalnici, se nam noče iskati dodatnih informacij, si ne vzamemo čas in podobno. Koristno je izračun zavarovanja opraviti vsaj v primerih, ko nam to ne povzroča nobenih omembe vrednih dodatnih stroškov. To so primeri, ko z preprostim vprašanjem ali drugo aktivnostjo pridobimo izračun zavarovanja pred odločitvijo. Posebno koristno je, če so to z zavarovalnico nepovezani viri. Torej moramo za sklenitev zavarovanja opraviti še nadaljnjo komunikacijo z zavarovalnico oziroma zastopnikom zavarovalnice. Ker imamo opravljen izračun zavarovanja je to naše pogajalsko izhodišče ali naša pogajalska moč. Najbolj učinkovito služi, ko gre za isto zavarovalnico ter iste pogoje. Delno to velja tudi za druge zavarovalnice, v primeru povsem izenačenih pogojev pa velja popolnoma. Neprimerljivo je predvsem, ko so v izračun zavarovanja vključene razne spremenljivke. Druga zavarovalnica nam lahko nudi dodaten popust ali kakšno drugo ugodnost. Kakšen dejansko je ta popust ter kako učinkuje je potrebno velikokrat dodatno preveriti. V odnosu z zavarovalnico je izračun zavarovanja zgolj del poslovnega odnosa, drugi del se zgodi ob morebitni nastali škodi oziroma upravičenosti do pravic iz zavarovalne pogodbe. Izpolnjevanje teh pravic je prav tako pomembna informacija, ko opravljamo izračun zavarovanja. Hitrejše, bolj kakovostno, bolj profesionalno in na splošno boljše izpolnjevanje obveznosti ima lahko pomembno težo pri odločitvi. Izpolnjevanje obveznosti oziroma uveljavljanje pravic sicer ne bo nujno izkušnja v času trajanja zavarovanja, prinaša pa zelo dober občutek. Pri takšnih odločitvah nas predvsem ne sme zavesti naša dobra izkušnja iz preteklosti, ko ni bilo v času trajanja zavarovanja nobene potrebe po uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe. Praktično smo zavarovalnici zgolj vplačevali premijo, od nje pa nismo do izteka pogodbe dobili nič omembe vrednega.

Izračun zavarovanja je koristna aktivnost vsakemu zavarovancu posebej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *