Iščem delo zaposlitvene priložnosti

Iščem delo ima cilj zaposlitvene priložnosti izkoristiti sebi v prid.

Naloga iščem delo je danes izkušnja približno sto tisoč oseb, ki iščejo prvo zaposlite ali ima njihova osebna kariera kakšen drug cilj. Na trgu dela iskalci zaposlitve namreč niso le brezposelne osebe, ampak pogosto tudi ambiciozne zaposlene osebe. Zavedajo se, da naloga iščem delo pomeni številne konkurenčne prednosti. V odnosu z delodajalcem je pogosto dobro imeti zlato rezervo, to je možnost dodatne zaposlitve. Naloga iščem delo pomaga s tem ovrednotiti obstoječo zaposlitev na splošno ali v podrobnostih, nudi možnost bolj samozavestnega nastopa in opravljanja zadanih nalog, osebi omogoča biti na tekočem z dogajanjem na trgu dela ter prinaša številne drugega koristi. Za takšen pristop se več oseb odloča predvsem, ko razne informacije in dejstva kažejo na morebitno potrebo po iskanju nove zaposlitve. Manjši odstotek pa nalogo iščem delo jemljejo resno in jo opravljajo praktično vedno, ne glede na situacijo. S tem imajo zagotovljeno samozavest opravljanja nalog ter tudi samozavest pri uveljavljanju svojih pravic na delovnem mestu oziroma pravic iz naslova zaposlitve. Niso redki primeri, ko pravice niso samoumevno zagotovljene, ampak si jih morajo osebe v večji ali manjši meri dodatno samostojno izboriti. Delodajalcem ustrezen kader ni enostavno najti, predvsem v kratkem časovnem roku. Poiskati kader na trgu dela pomeni zgolj del opravljene naloge, kandidate mora dodatno usposobiti za opravljanje zadanih nalog. Zanje je naloga iščem delo prav tako le delno uresničena, pred njimi je zahtevno dokazovanje v prijavi ter na razgovoru predstavljene in ponujene sposobnosti. V novem okolju se sooča s številni izzivi : ujeti se mora v socialno okolje, obvladovati mora številne nove situacije na delovnem mestu ter mora na splošno upravičiti pričakovanja delodajalca. Poskusna doba pomeni čas, v katerem bo naloga iščem delo dokončno opravljena.

Iščem delo je lažja naloga, ko se jo opravlja v času zaposlitve ter zagotavljanja dodatne varnosti.

Tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *