Popotništvo, postavimo si cilje

Popotništvo nam omogoča odkrivati svet tako, da vzamemo pot pod noge in se gibamo kamor nas vodi cilj.

Postaviti si cilje se lahko sliši zahtevno, pri bolj ambicioznih to dejansko tudi je zahtevno. Za začetnike in pasivne osebe, pa je postavitev ciljev lahko sila preprosta. Napredovanje pri začetnikih in pasivnih osebah bo popotništvo doseglo, ko se bo intenzivnost aktivnosti postopoma večala. Med možnostmi imamo za postavitev ciljev na voljo veliko dobrih opornih točk. Ko je popotništvo aktivno to pomeni, opravljat določeno aktivnost, ki jo mogoče meriti na razne, tudi preproste načine. Cilj opornih točk je pomoč pri opazovanju napredka. Če smo v preteklih aktivnosti dosegli določeno količino napredka, ga v nadaljevanju moramo doseči več. Kontrola napredka se izvaja preko opornih točk. Razumemo jih lahko kot mersko enoto, popotništvo pa v tem primeru merimo preko najbolj primernih merskih enot. To je lahko razdalja, čas ali kaj podobnega. Problem takih načinov merjenja je v konstantnosti. Veljajo le, če so aktivnosti konstantne. V primeru, da je popotništvo v intenzivnosti prezahtevno, bomo za ustrezen čas lahko celo prekinili aktivnost. Kar z drugo besedo pomeni, da prekinemo meritev. S tem pa tudi možnost enostavnega prepoznavanja napredka. Pomoč so merilne naprave, ki so sposobne upoštevati prekinitev. Če govorimo o razdalji, dobimo lahko natančno informacijo, kako je bilo popotništvo intenzivno z natančno razdelitvijo aktivnosti in od neaktivnosti. Kdaj je pravi čas za pridobitev takih informacij je nemogoče splošno reči. Dejstvo pa je, da začetnikom, katerih intenzivnost in sposobnost nista posebno veliki, ne bodo kaj prida koristile. Po mesecu dni ali daljšem obdobju, ko postane popotništvo del vsakdanjika, pa pridejo kakovostne meritve oziroma informacije veliko bolj koristne. Obremenitve se povečajo, vedno bolj pomembno postaja dosegati optimalnost. Z večanjem obremenitve največkrat ne pridobivamo, ampak izgubljamo. Obratno pa premajhna obremenitev ne nudi napredka.

Popotništvo velja osvajati z postopnimi, vendar konstantnimi koraki napredka.

http://www.hervis.si/store/oprema/Palice/c/2_stoecke