Klop, razširjen predstavnik

Klopprežeča nevarnost .
V Sloveniji je med klopi najbolj razširjen navadni ali gozdni klop. Znanstveno ime zanj je Ixodes ricinus . Živi predvsem v gozdovih ter na splošno na območjih z visoko vlago. Zanj je značilno, da se prehranjuje s krvjo žrtev, ki jih najde na živalih ali ljudeh. Z ugrizom klop izloči snov, ki doseže učinek, da žrtev tega ne čuti. Potem, ko se nahrani odpade ter se skrit med listjem razvija do naslednje razvojne faze. Življenjski krog se začne z izvalitvijo jajčec. Samica izleže v listje in drugo podrast jajčeca, iz njih se razvijejo ličinke. Najprej se ličinke razlezejo na rastline, kjer prežijo na primerne žrtve. Za ličinke je značilno, da imajo tri pare nog s krempeljci na konceh. Z njimi se oprimejo žrtve, ki je gozdna žival ali človek. Ličinke imajo že razvito sesalo za hranjenje s krvjo žrtve. Ko je klop v razvojni fazi ličinke dovolj nahranjen odpade z žrtve na tla, ter se varno skrit razvija do naslednje razvojne faze. Razvojne faze razvoja so larve, nimfe in odrasli klopi. Razvoj poteka zelo različno, odvisno od pogojev. Različno je že pri hranjenju, ki se na različnih razvojnih fazah odvija bodisi več ali manj časa. Govorimo pa o nekaj dneh. Nadalje so za razvoj pomembni vsi ostali pogoji, kot je vreme. Tako lahko se lahko klop v naslednjo razvojno fazo razvije v isti sezoni ali pa v naslednji sezoni. Različne razvojne faze pomenijo tudi različno območje iskanja gostitelja oziroma žrtve. Nižje razvojne faze so majhne, z prostim očesom jih je skoraj nemogoče videti. Zato je jasno, da v tej razvojni fazi klop išče gostitelja predvsem nizko nad tlemi. Višje razvojne faze, pa si svoje gostitelje najdejo na večjih višinah. Nimfe do metra nad tlemi, odrasel klop pa do meter in pol nad tlemi.
Klop ogroža naše zdravje.

http://www.sos-klop.si/