Zunanje talne obloge, razvoj narekujejo uporabniki

Zunanje talne obloge so dobra izkušnja .

Kdor jih ima lahko predlaga ustrezne zunanje talne obloge vsem, ki se odločajo za investicijo, ter želijo enako dobre izkušnje. Razvojne aktivnosti narekujejo tako uporabniki, kot novi kupci. Kar je dobro se preko referenc prenaša na nove kupce, preko njih pa se spremenijo v zahteve. slabe lastnosti se prav tako prenašajo na razne načine, za proizvajalce pa to pomeni, da bodo morali vnesi v zunanje talne obloge spremembe. Katere spremembe natančno bodo morali vnesti jim je lahko v večjem ali manjšem obsegu zaupano preko kritik, lahko pa jih moramo sami ugotoviti. Kritike za zunanje talne obloge, ki potrebujejo spremembo slabih lastnosti v dobre, se prenašajo od kupcev oziroma investitorjev, preko prodajalcev, izvajalcev ali drugih oseb, do proizvajalcev. Za proizvajalce je to dober vir informacij in pomeni velik stroškovni prihranek pri razvojnih aktivnostih. Če morajo to sami ugotoviti zahteva raziskave, ankete, vprašanja. Zahtevane spremembe morajo na kratko sami ugotoviti. Ta aktivnost jih lahko čaka tudi v primeru, ko se njihove zunanje talne obloge na trgu slabo prodajajo, upad prodaje, pa je znak, da s proizvodnim oziroma prodajnim programom nekaj ni uredu. Prvi in zelo neposreden odgovor lahko nudi konkurenca. Njihove zunanje talne obloge so bolj priljubljene, bolje se prodajajo, imajo na kratko boljše lastnosti. Te boljše lastnosti so različne. Lahko gre za ceno, kakovost, prodajne ugodnosti, nudenje brezplačnih dodatnih storitev in podobno. Zato niso redki primeri, ko se za prve ukrepe izbere preprosto posnemanje ali kopiranje lastnosti konkurence. Najprej se izbere tiste najbolj očitne, ki jih lahko ugotovi praktično vsak. Sledijo spremembe, ki potrebujejo več aktivnosti ugotavljana, preko njih pa dobi dobre napotke tudi razvojni oddelek. Spremembe so različne, kot rečeno so predvsem hitreje ali kasneje uvedene v proizvodni ali prodajni program.

Zunanje talne obloge postanejo s tem načeloma za kupce na kratko boljše.

http://www.merkur.si/search/?q=talne+obloge