Možganske poškodbe, preizkus vitalnosti

Možganske poškodbe so preizkus vitalnosti človeka.

Dejstvo je, da možganske poškodbe prizadenejo človeka ter vse njegove bližnje. Izkušnja je huda predvsem za ljudi, ki so s prizadeto osebo živeli skupaj dlje časa.
Pomoč svojcev je opora na katero računajo ne le prizadeti, ampak tudi stroka in širša okolica. Največja preizkušnja je prvi stik z osebo, ki je utrpela možganske poškodbe. Izkušnja je v veliki meri odvisna od tega, kako hude poškodbe je oseba utrpela. Poškodbe so kruta realnost, ki prizadene več kot tri tisoč ljudi. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da gre za velik delež oseb med petnajstim in tridesetim letom starosti. Pri mlajših predstavnikih te skupine je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da možganske poškodbe pomenijo pomanjkanje izkušenj. Te pa kot vemo pridobivajo preko izobraževalnega sistema, z vzgojo staršev ter preko lastnega življenja. Torej ima vpliv tudi družba v katero so aktivno vključeni. Pri starejši skupini največje populacije, ki je utrpela možganske poškodbe je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da gre za skupino, katera naj bi pomenila prihodnost skupnosti. To so osebe, ki so na višku moči, omogočajo obstanek in napredek naroda oziroma skupnosti. Najpogostejši vzrok so prometne nesreče, kar je spet vprašanje, ki si terja širši odgovor. Povzročitev možganske poškodbe v prometni nesreči pomeni udeležbo večjega števila oseb. Posredno ali neposredno. Družba se s številom prometnih nesreč, njenimi značilnostmi, nehote predstavlja ostalim družbam v regiji. Statistika kaže, da število prometnih nesreč in posledic, še zdaleč ni enaka. Razvite, napredne družbe imajo manj prometnih nesreč in posledic glede na število članov družbe. Razvitost in naprednost kaže tudi dejstvo, da se v nekaterih primerih promet odvija celo z višjimi hitrostmi. Razvita in napredna družba pa se začne pri najmlajših članih družbe, nadaljuje z vzgojo, izobraževanjem in dobrimi zgledi, ter izkazuje ne le preko statistike, ampak tudi v zglednem reševanju težav.

Možganske poškodbe so opozorilo vsem udeležencem v prometu za aktivno delovanje v prid večji varnosti.

https://www.vzajemna.si/