Prva služba, bodimo kar smo

Prva služba je prvo iskanje zaposlitve .

Izkušenj je v tem primeru manj, veliko več pa prva služba ponuja na področju pripravljenosti na nove izzive. Danes delodajalci velikokrat iščejo mlade in sposobne, njihov izziv je med njimi dobiti sposobne sprejetja odgovornih nalog. Naloge so različno odgovorne, odvisno od številnih dejavnikov. Načelo bodimo kar smo pomeni, da pri predstavitvi v formalni obliki predvsem pa pri razgovoru, povemo več o svojih širših sposobnostih. V primeru, da prva služba preko razpisnih pogojev, zahteva zgolj nekaj ozkih sposobnosti, to še ne pomeni nujno, da išče zgolj te. Za opravljanje delovnih nalog je velikokrat potrebno še veliko več kot le teoretično in praktično znanje. Naloge ne bomo mogli izvesti, če ne bomo imeli potrpežljivosti, bomo znali potrpeti ob neuspehih, bomo znali poiskati ustrezno pomoč v okolici in podobno. Posebno prva služba je zaznamovana s pridobivanjem izkušenj, kar z drugo besedo pomeni, da bo oseba morala narediti več kot osebe z izkušnjami. To pomeni bolj intenzivno in aktivno delovanje, nanj moramo biti pripravljeni, dobra pa ga je videti kot pozitivno. Človek se uči celotno življenje, ohranjanje učenja na delovnem mestu pomeni pomembno dodatno vrednost. Tudi potem, ko je prva služba že preteklost, želja po učenju in pridobivanju novih znanj, mnogim delodajalcem veliko pomeni. Delujejo v okolju, kjer so spremembe neprestane, prilagajati se morajo konkurenci, trgu, zakonodaji in drugemu. Vse to lažje storijo, če imajo ustrezen kader. Zato je izkušnja učenja, ki nam jo je prinesla prva služba, zelo dobrodošla. In cenjena, ko postane rutina. Osebna kariera v takem primeru ni vprašljiva, potrebno je zgolj vedeti, da delujemo v okolju, ki to ceni. Obratno je potrebno razmišljati o zamenjavi oziroma spremembah. Biti pripravljen učiti se je torej sposobnost, ki mora ostati med našimi značilnostmi celotno obdobje profesionalnega delovanja.

Prva služba je življenjska priložnost vsakega kandidata.