Dolenjske Toplice, termalni vrelci

Dolenjske Toplice imajo termalni vrelci, katere omogoča tektonska prelomnica .

Tektonska prelomnica poteka o dolini reke Krke v smeri Dolenje Polje, Dolenjske Toplice, Sušice pod Uršnimi seli ter proti Rožnemu dolu. Iz globin zemlje termalni vrelci napajajo zdravilišče.

Dva imata kapaciteto trideset litrov na sekundo, to sta Knežja kopel in Jamska kopel. V bližini zunanjega letnega kopališča pa se nahaja tretji izvir, s kapaciteto dvajset litrov na sekundo. Vrelca, ki napajata notranje bazene imata temperaturo od preko šestintrideset do skoraj devetintrideset stopinj, vrelca zajetja zunanjega bazena pa imata temperaturo med trideset in dvaintrideset stopinj. Vrelci zdravilišča Dolenjske Toplice imajo z lastnostjo temperature podobne človeški telesni temperaturi posebne danosti. Dodatno pa jih med redke evropske izoakratiterme uvršča voda, ki rahlo mineralizirana, brez proste ogljikove kisline, kalcijevega in hidro karbonatnega tipa ter brez zaznanja radioaktivnosti.

Za prihodnost imajo Dolenjske Toplice možnosti povečanja kapacitet, saj se v globljih globinah verjetno nahajajo dodatne količine. Zanje bi bilo potrebno poseči globje v zemljo. S temi viri bi bilo moč napajati naselje Dolenjske Toplice ter naselje Sušice. Na moč narave opozarja tudi izgled okolice. Najbolj očitno je to opaziti, pri prehodu iz doline reke Krke v kraju Soteska. Pot je predhodno vodila po dolini obdani na sončnih legah z vinogradi in zidanicami, na tem mestu pa se odpre Topliška dolina. Obdaja jo Kočevski Rog ter dolenjski griči. Naselje Dolenjske Toplice ime dolgujejo termalni vodi in njeni bogati zgodovini. Prve omembe v pisnih virih nosijo letnico tisoč dvesto osemindvajset, skozi čas do današnjih dni pa so se lastniki menjali, deležne pa so bile tudi številnih posegov. Na današnjo podobo je v veliki meri vplivala sprememba lastništva v sedemdesetih letih minulega stoletja. Dolenjske Toplice ne nudijo le zdravilskega turizma, v okolici je veliko zanimivega na ogled in na pokušnjo.

Dolenjske Toplice so naselje, ki ga velja obiskati v vseh letnih časih.