Spletna analitika, soočanje z realnostjo

Spletna analitika je prepoznavanje učinkovitosti ter morebitnih napak.

Zato je spletna analitika za uspeh pomembna, v prihodnosti bo njena pomembnost naraščala. Spletni nakup danes postaja vedno bolj zanimiv in razširjen. Ima pa tudi nekatere omejitve. Na trgu obstajajo izdelki, ki jih kupci preprosto morajo občutiti z ustreznimi čutili, praktično to pomeni, da morajo izdelek videti, otipati, okušati ter na razne druge načine izkusiti pred nakupom. Brez tega določene izdelke ali storitve preprosto ni mogoče dobro izbrati, posebno če gre za prvi nakup. Drugače je z drugim ali vsemi naslednjimi nakupi, vendar je v tem primeru pogoj, da smo prepričani v povsem enake lastnosti kot ob prvem nakupu. Dobra spletna analitika lahko velikokrat ugotovi te lastnosti, lahko pa tudi nudi rešitev z združevanjem obeh načinov. Torej klasičnega, kjer izdelek ali storitev izkusimo z vsemi čustvi in zaznavami, ter spletnega, ki nam pomaga pridobiti predvsem informacije preko spleta. Združevanje pomeni izkoriščanje najboljših lastnosti obeh načinov, spletna analitika to lahko prepozna kot dobro rešitev. Dobra lastnost klasičnega nakupa je kot rečeno v neposrednosti izkušnje z vsemi koristnimi načini zaznave, dobra lastnost spletnega pa je v možnosti zaznavanja, analiziranja in uporabe velikega števila informacij v krajšem času. Tako lahko z kombinacijo ene in druge izkušnje najbolje izberemo. Obstajajo primeri prakse, kjer je spletna analitika na ta način prinesla pomemben razvojni korak naprej. Za kupca združevanje pomeni, da bo izbral eno od možnosti po načelu najmanjših stroškov. Zaznavo bo izvedel čim bliže, ne bo se podajal na oddaljene lokacije, saj to prinaša stroške. Analizo med več ponudniki istega izdelka ali storitve pa bo izvedel preko spela. Ker lahko na enostaven način pridobi informacijo, za pridobitev katere na klasičen način nastanejo večji stroški. Velikokrat je spletna analitika prepoznala takšne načine vedenja kot pogoste in zaželene.

Spletna analitika omogoča spoznati načine reagiranja ter oblikovanja aktivnosti potrošnika v prihodnosti.