Nakup podjetja, kompleksna aktivnost

Nakup podjetja je kompleksna aktivnost

Zahtevnost dogajanja se kaže v trenutku dogajanja. Od primera, do primera se nakup podjetja dogaja predvsem v različnem času. Ta ima zelo različne vplive na prodajalca, kupca, kot tudi celotno okolico. Praktično se kaže v vseh dejavnikih, ki spremljajo poslovanje obeh udeležencev kot tudi poslovanje celotne okolice. Cena surovin, denarja, materiala in vsega ostalega je lahko različna. Kot taka pa vpliva na poslovno dogajanje . Višja ali nižja cena naštetega ima velik vpliv predvsem na prihodnost, saj prinaša točno določene možne scenarije predvidenih ali bodočih aktivnosti. Cene so seveda zgolj del vplivov, zaradi katerih je nakup podjetja od primera do primera različen in težko primerljiv. Ko želimo izvesti točno določene aktivnosti, so dogodki podobne sorte v preteklosti pomembni, vendar je pri sklepanju na podlagi teh dogodkov treba biti previden prav pri naštetih razlikah. Odnosi med prodajalcem in kupcem se lahko s spremembo enega samega dejavnika spremenijo, spremeni se pogajalska moč, različno je praktično vse, čeprav na pravi pogled manj pomembno. Razlike so lahko tudi razlog, saj se s spremenjenim določenimi pogoji poveča motivacija za točno določeno stran. Tako lahko postane nakup podjetja bolj pomemben za bodisi prodajalca kot tudi kupca na drugi strani, kar spremeni razmerja. Pri tem gre za zelo podobne lastnosti, kot jih poznamo pri drugih podobnih poslovni dogajanjih. Prodaja in nakup sta v svoji osnovi vedno enaka, načela so podobna tudi pri spremembi enaki dejavnikov. Vsi, ki jih nakup podjetja zadeva tudi lažje ocenjujejo in razumejo kompleksnost vsega dogajanja, v primeru, da zanje druge osebe izvedejo večino aktivnosti, tudi lažje dajejo navodila za potrebne aktivnosti. Druge osebe so predvsem strokovnjaki, ki s svojo strokovnostjo pomagajo pri celotnem nizu aktivnosti, lahko so udeleženci le dela aktivnosti. Vsekakor mora biti nakup podjetja v korist vseh udeležencev.

Nakup podjetja mora prinašati pozitivne učinke prodajalcu, kupcu ter okolici.