Smučanje za otroke, organizirano ali individualno

Smučanje za otroke je lahko individualno ali organizirano učenje .

Razlika med pristopoma je bistvena in prinaša različne rezultate. Organizirano smučanje za otroke poteka največkrat po naprej določenem programu. Ta ima določene termine, dan, čas, otroci dobijo lahko prehrano in tople napitke ter drugo. Individualno smučanje za otroke je organizirano zgolj za našega nadobudneža ali po dogovoru še kakšnega vrstnika. Predvsem pa gre za manjše skupine otrok. Prednost te oblike šolanja je v tem, da večino zahtev določimo sami. Nekateri izberejo takšno smučanje za otroke, da na strokoven način preverijo ali je njihov otrok talent, ter ali je smiselno nadaljevati z naprednim učnim programom. Ta učni program je lahko organizirane oblike ali individualen. Odvisno predvsem od naše investicije ter individualno izražene želje otroku ponuditi možnost šolanja. Dilem je tudi v tem primeru kar nekaj, veliko je odvisno od tako staršev kot tudi otrok. S strani staršev je največ dilem pri investiciji. Kdor zmore se bo raje odločil za individualni pristop, obratno bo boljši organiziran pristop. pri otroku pa je uspešno smučanje za otroke odvisno od njihovega značaja. Otrok, ki se lažje vključi v novo okolje in lahko v družbi novih vrstnikov razvije svoj talent, je primeren za organizirano učenje. Na drugi strani težavnejše vključevanje v novo okolje lahko predstavlja oviro, obstaja nevarnost, da otrok ne bo razvil vsega potenciala. V vsakem primeru pa smučanje za otroke oblikujemo na podlagi predhodnega osnovnega preizkusa. Nesmisel je sprejemati kakršno koli odločitev, dokler nismo prepričani, da otrok kaže vsaj minimalno zanimanje za smučanje. Najslabše je, če smučanje za otroke izberemo zato, ker si sami želimo, da bi postal smučarski šampion. Otrok sam pa tega ne želi, mu smučanje ne leži ali se mu celo upira.

Smučanje za otroke v tem primeru lahko pomeni nevarnost za kasnejše navdušenje, poleg tega pa je tudi zgrešena investicija.