Zaščita pred klopi naj upošteva statistiko

Zaščita pred klopi je lahko učinkovita, o tem so dovolj zgovorni statistični podatki .

O tem je zgovoren podatek, ki beleži majhen odstotek okužbe skupine ljudi z predpisanim obveznim cepljenjem. Te osebe se pogosto gibljejo na območjih, ki so idealen življenjski prostor klopa. Zaščita pred klopi je na drugi strani manj učinkovita pri osebah, ki se prav tako gibljejo na območjih z idealnimi pogoji za klopa, vendar pri njih cepljenje ni obvezno. V prvem primeru statistika beleži tri odstotke, v drugi skupin pa dve tretjini vseh obolelih. Druga statistika, ki govori, kako učinkovita je zaščita pred klopi temelji na podobi osnovi. Dežela, kjer zdravstveni sistem in preventiva doseže, da je cepljeno veliko število populacije, beleži bistveno manjši odstotek obolelih, kot to velja za druge dežele z slabšo preventivo. Najboljša zaščita pred klopi bo, če se sami zavedamo možnosti okužbe in posledice. Posebno to velja za osebe, ki se veliko nahajajo na območjih življenjskega prostora klopa. Ustrezajo mu predvsem gozdnata obočja, ki so občasno prekinjena z jasami in travnik, travniki ob vodnih virih ter na splošno območja, katera imajo visoko relativno vlago. Najnevarnejši so najtoplejši deli leta, to je julija in avgusta, okužbe pa so možne že obdobju od marca do oktobra. Manjša okuženost na začetku in koncu sezone je posledica razvojnih značilnosti klopa. Zaščita pred klopi je možna preko cepljenja, ki je priporočljivo za vse, kateri se veliko nahajajo v naravi, za občasne sprehode ali druge aktivnosti na nevarnih območjih pa je dobro upoštevati preventivo. Ta v osnovi ščiti pred nevarnostjo klopa s tem, da se mu prepreči dostop do kože. V tem primeru zaščita pred klopi predvideva uporabo oblek, ki dobro pokrijejo površino kože ter kemikalije v obliki razpršil, katera so namenjena odganjanju mrčesa.

Zaščita pred klopi naj bo premišljena v možnosti okužbe ter učinkoviti izbiri načina preprečitve vboda.

http://www.sos-klop.si/moznosti_zascite