Večkanalni marketing, ciljni trgi

Večkanalni marketing zanimajo zelo različni ciljni trgi .

Trgi na katerih večkanalni marketing išče svoje poslovne priložnosti so si v marsičem različni. Razlikujejo se po številnih lastnostih. Osnovna razlika je v uveljavljenosti spletnega trženja ter njegovem deležu. Kjer je uveljavljeno ima na obstoječe povpraševanje večkanalni marketing lahko različne učinkovite vplive oziroma možnost vplivanja. Predvsem takrat, ko je povpraševanje zahtevno ter pred odločitvijo želi dodatno informacijo o ponudi. Manj pa pri edinstveni ponudbi. Takrat je dostop velikokrat bistveno bolj direkten, kupec blaga ali storitve pa praktično nima izbire. Lahko se odloči za nakup izdelka ali storitve, ali ne. Vendar v zadnjem primeru ponudbo ne bo naprej iskal na spletu ampak na klasičen način. Obratno v razmerah večje konkurence večkanalni marketing računa na večji vpliv. Dostop ne bo tako direkten, ampak bo pred tem storil več različnih aktivnosti. V končnem rezultatu te lahko pripeljejo do odločitve. Za razliko od edinstvene ponudbe je zato več možnosti za spletni nakup. Slednje lahko večkanalni marketing uporabi z namenom izboljšanja uspešnosti. Zanjo potrebuje ustrezne tržne poti. Ponudba je lahko boljša od konkurence v različnih lastnostih. Gre lahko za ponudbo, ki je na trgu na splošno ali specifično boljša od konkurenca. V primeru splošnih prednosti v primerjavi s konkurenco večkanalni marketing mora izpostaviti širšim množicam znano dodano vrednost, pri specifičnih pa ožjemu krogu kupcev. Povezanost večjih trgov z malimi je lahko prav tako odlična možnost. V primeru, da so se v preteklosti vzorci obnašanja povpraševanja na večjem trgu prenesli na male, lahko s tem računamo tudi v prihodnosti. Bolj kot so bili vzorci konstantni, brez večjih sprememb, več je možnosti, da se bo vzorec ponovil v prihodnosti. Pri tem pa ne gre spregledati specifičnost določenih trgov. Kar je na določenem večjem ali manjšem območju uspešno, ni nujno uspešno tudi na drugem območju.

Večkanalni marketing spreminja proces odločanja potrošnikov.