Linkedin, sodobna izbira

Linkedin je sodobna izbira .

Danes veliko svojih dnevnih aktivnosti izvedemo preko spleta. Spletne aktivnosti tako postajajo del vsakdanjika. Z njimi lahko koristimo sebi na tako profesionalnih kot tudi prostočasnih področjih. V prihodnosti bodo zagotovo toliko bolj tudi aktivnosti prihodnosti. V bistvu je splet sestavljen iz ponudbe in povpraševanja. Na njem se srečujejo osebe, ki ponujajo, ter osebe, katere povprašujejo. Predmeti ponudbe in povpraševanja so od primera do primera različni. Preko ponudbe in povpraševanja pa se poleg tega spletajo različne vezi. Prednost teh vezi je v tem, da so izbrane in ustvarjene na podlagi osebne odločitve. Tako povezavo omogoča Linkedin. Odločitev za točno določene vezi ima svoje razloge, možnosti in posledice. Večje število vezi pomeni, da je oseba bolj znana. Pri njihovem oblikovanju pa ne gre pozabiti na kvaliteto. Ta lahko v določenih primerih pomeni več, kot število vezi. Z možnostjo osebnega odločanja se prednosti ne končajo. Saj Linkedin omogoča tudi zelo neposredne odločitve. Kar v praksi velja za nesprejemljivo, je v tem primeru nekaj čisto normalnega. To nam poenostavlja ustvarjanje vezi. S tem nam Linkedin prinese številne prednosti. Ustvarjen krog oseb govori o nas več kot si na prvi pogled mislimo. Najbolj očitno je to pri povpraševanju. Podobno so ponudbe velikokrat ocenjene prav preko Linkedin kroga. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste referenco ali reference. Zahtevnost, ki pri tem nastane je v ustvarjanju Linkedin kroga. Kar je dobro si tako kot na drugih področjih želi mnogo ljudi. Zato nastaja konkurenca. Posledično se preko tega lahko do ponujene dodane vrednosti dokopljejo le najboljši. Kar pa morajo tudi dokazati. V primerih, da se to ne uresniči lahko razočarana oseba postane bolj nedostopna. In postavi višje kriterije izbire za prihodnost. Kar pomeni na eni stran prednost, na drug pa izziv.

Linkedin je mnogim izziv, ki temelji na primerih dobre prakse.