Izčrpanost, sodobna težava

Izčrpanost je sodobni problem .

Sodobni problem je izčrpanost, ker v preteklosti človeštvu ni bila znana na enak način. Danes poleg tega izčrpanost prizadene večje število ljudi. Znano je tudi, da izčrpanost ni enako pogosta v vseh delih sveta. Intenzivnost je večja v nekaterih delih, medtem ko je na drugih območjih izčrpanost praktično neznanka. Gre za razloge v načinu življenja. Od dežele do dežele je način življenja drugačen. Zato so tudi prisotne razlike. Načeloma bi moralo biti obratno. Povsod, kjer so problemi pogostejši, je na voljo več različnih virov informacij. Kar pomeni za vse, ki se s problemi soočijo večjo priložnost. Vendar je na drugi strani tudi več možnosti za negativno ukrepanje. Ker se človek v teh delih sveta bolj kot na svoje zdravje ozira na druge stvari, posledično prihaja do različnih problemov. Veliko vlogo pri tem igra okolje. Človek je družabno bitje, kar pomeni, da mu okolica veliko pomeni. Po okolici se zgleduje, včasih ravna enako, okolica tudi vpliva na razne motivacije, generira zelo različne aktivnosti. Ker je takšno ravnanje prepoznano v okolici velja za pravilno in sprejemljivo. Čeprav je lahko tudi v nasprotju z načeli zdravega življenja. Vendar se nanje nihče ne ozira vse dokler ne postanejo problemi resnejše sorte. Takrat se izčrpanost bistveno bolj zavzeto obravnava. In tudi išče rešitve. Na žalost to pomeni tudi daljše odpravljanje nastalih problemov. Kot v primeru, da bi se resnosti problema zavedali prej. Takojšnje ukrepanje je tudi v tem primeru odlična rešitev. Še boljša pa prepoznavanje možnih težav. Tudi v tem primeru se lahko ozremo na okolico. Le, da jo v tem primeru ne posnemamo, ampak zgolj opazujemo, kaj vse narobe počne. S spoznanjem napačnega ravnanja ter prepoznavanjem dejanskih posledic, se lahko pravočasno zavemo svojega napačnega ravnanja.

Izčrpanost je lahko problem posameznika, prizadene pa tudi v večji ali manjši meri tudi okolico.