Parket, najboljša kombinacija

Parket je najboljša kombinacija možnih lastnostih.

Pri izbiri možnosti je parket posebnost. Možnosti izbiramo po mnogih kriterijih. Te kriterije določimo sami. Pri določitvi kriterijev sodelujejo naše izkušnje ter številne tuje informacije. V praksi je na žalost velikokrat kriterije težje zagotoviti, kot si sprva mislimo. Ker so same lastnosti v mnogih primerih izključujoče si. Tako s poudarkom ene dobre lastnosti poslabšamo drugo lastnost. S tem namenom je v ponudbi parket zelo dober kompromis . Lastnosti, ki so pri drugih alternativah večinoma izključujoče, parket lahko združi. Zato se za parket odločajo vsi, ki željo splošno dobre lastnosti imeti v čim večjem številu. Poleg tega lahko parket zadosti tudi številnim drugih zahtevam. Odlično prostora lahko parket zagotovi z izgledom oziroma možnimi učinki izgleda. Kar je zgolj pika na i že tako dobrim lastnostim. Gre pa v tem primeru predvsem za lastnosti, ki jih je možno oceniti ob izbir. Pogled v prihodnost je v tem primeru nemogoč. Možno pa je prihodnost izbire oceniti na vzorčnih primerih iz prakse. Ker takšna izbira ni novost imamo zagotovo možnost zagotavljanja ugotavljanja lastnosti v prihodnosti. Gre za zelo koristno možnost, ki nam pove veliko o tem, kako bo naša izbira prenesla obremenitve skozi čas. Poleg tega je to testni poligon za naše ocene obremenitve, vzdrževanja ter številne druge lastnosti, katere je nemogoče oceniti ob izbiri. Ocena obremenitve je sicer možna preko nekaterih dejstev in oznak, ki oceno olajšajo. Vendar je v mnogih primerih potrebno sprejeti odločitev o kompromisih. Tako nikoli ne vemo kaj natančno bomo v prihodnosti zahtevali glede obremenitve. V prihodnosti se lahko obremenitve povečajo ali pomanjšajo. S tem se poveča možnost, da postane naša ocena slabša, kot smo predvidevali. Slabše je predvsem v primerih, ko postanejo obremenitve večje, kot smo predvidevali ter tako tudi zasnovali izbiro in kasneje izvedbo.

Parket velja dobro oceniti pred izbiro in izvedbo.