Skladi, dinamično doseganje cilja

Skladi omogočajo dinamično doseganje cilja .
Dinamično doseganje cilja skladi omogočajo predvsem z možnimi spremembami v okviru danih in ponujenih možnosti. Te spremembe skladi omogočajo pri sami odločitvi. Poleg tega skladi spremembe omogočajo tudi v celotnem času trajanja naložbe. Spremembe so velikokrat nujne, če želimo, da skladi dosežejo zastavljeni cilj naložbenika. V tem pogledu so skladi vsekakor zelo edinstvena osebna priložnost. Druge odločitve ne nudijo toliko sprememb, kot jih nudijo skladi. V osnovi je takšna lastnost namenjena sodobnemu varčevanju. Sodobno varčevanje se zaveda, da v so v okolici vedno prisotne spremembe, ki lahko vplivajo na lastnosti. Predvsem vsak varčevalec želi, da je njegov donos ustrezen. Z spremembami, ki na donos vplivajo negativno seveda ni zadovoljen. Obratno kot v primeru sprememb, ki pozitivno vplivajo na njegov donos. Zato pa želi imeti možnost doseganja sprememb, ki okolju, dogodkom in aktivnostim primerno, lahko prilagodijo lastnosti njegovega varčevanja. To je velikokrat možno pri istem ponudniku. Vsak ponudnik se zaveda, da ima več možnosti za uspešno s prilagajanjem zahtev. Toliko bolj takrat, ko to nudijo možnost sprememb drugi ponudniki. Spremembe so možne tudi ob sami odločitvi. Med vsemi možnostmi lahko izberemo tisto, ki ima že v samih značilnostih nakazane možne spremembe v prihodnosti. Lahko se nanašajo na dejavnost, trg, razvoj ter druge značilnosti. Tako lahko z dobro odločitvijo spremembe vnesemo med zahteve ter jih seveda tudi nadziramo. Ter po potrebi tudi spreminjamo v skladu s svojimi zahtevam. Dobro razmerje med vsemi lastnostmi je pomembna zahteva. Lastnosti vsake naložbe so različne. Razlikujejo se v količini kot tudi kakovosti. Količina lastnosti je največkrat določena splošno, kjer posebnih odstopanj ni. Drugače je pri lastnosti, ki so količinsko osebno določene. Sprememb je v tem primeru več. Predvsem v primerjavi s splošno določenimi. Določi in izbere jih oseba sama, glede na številne ponujene možnosti.
Skladi so preudarna odločitev varčevalca sodobnih časov.