Linkedin, sodobna predstavitev

Linkedin je sodobna predstavitev .

Za sodobne predstavitve, kot je Linkedin veljajo nekatere posebne značilnosti. Odražajo se v načinu sodobnega komuniciranja ter izmenjave informacij. Takšnega načina se poslužuje veliko ljudi, kar pomeni, da ima Linkedin večje možnosti uspeha. Pri tem se je potrebno zavedati, da Linkedin pomeni dostopno informacijo. Kar je danes ključ do uspeha. V primeru, da Linkedin ne bi bil dostopen, možnosti za uspeh ne bi bile mogoče oziroma bi bile manjše. Zato je Linkedin dobro upoštevati, če ni še naša izkušnja. Osebne izkušnje so pri vseh izbirah in odločitvah zelo pomembne. Predstavljajo nam osebno izbiro, ki temelji na številnih, tako dobrih, kot manj dobrih izkušnjah iz preteklosti. V primeru dobrih izkušnje, bomo to vnesli med svoje odločitve. Ter bo takšna izkušnja pomenila del procesa odločanja. Odvisno od izkušnje in njenega pomena ter značilnosti, bo lahko bolj ali manj pomembna. Vsekakor pa bo predstavljala del procesa odločanja. Poleg izkušenj pa je pomembna tudi aktualnost. Izkušnje so največkrat hkrati tudi preteklost. Kar pomeni, da v njih ni sodobnosti. Sodobnost lahko izkušnje sicer dosežejo preko trenda. Vendar ga v mnogih primerih ni mogoče oblikovati, ker zato nima izpolnjenih osnovnih pogojev oziroma so ti neuporabni. Trendi so lahko oblikovani takrat, ko so sestavni deli ponavljajoči se v vseh svojih bistvenih značilnostih. V primeru, da se značilnosti od primera do primera razlikujejo, ne moremo govoriti o dobri osnovi. Trend bo v tem primeru pomanjkljiv oziroma ne bo imel takšne kakovosti, kot v primeru, da so osnovne značilnosti zaporednih lastnosti enakomerno ponavljajoče. Izogib takšnim pomanjkljivostim nudi aktualnost. Pri aktualnosti gre lahko za aktualne lastnosti, lahko pa preko aktualnih lastnosti ocenimo možnost aktualne prihodnosti. Gre za proces, ki je podoben trendu. Ocenjevanje temelji na izkušnjah iz preteklosti, ki pa so v tem primeru bolj sveže.

Linkedin je osnova za številne dobre odločitve, ki večajo možnost uspešnosti uporabnika.

Več