Skladi, povečanje kapitala

Skladi lahko vplivajo na povečanje kapitala , lahko pa prinašajo tudi druge rezultate.

Povečanje kapitala lahko skladi uresničijo. Med drugim je za vsako podobno odločitev pomembno, da se poveča vrednost začetnega stanja. Dobri skladi omogočajo povečanje na različne načine. Različni načini omogočajo, da so skladi vsakemu investitorju posebej prilagojeni. Tako lahko skladi zadovoljujejo določenega investitorja. Drugi investitor, ki mu skladi niso všeč, pa lahko izbere drugo možnost. Vsekakor se velja pomena dobrega odločanja zavedati. Vsaka odločitev med možnostmi ima svoje dobre in manj dobre lastnosti. Teh lastnosti se moramo zavedati, saj bomo v vsakem primeru oziroma ob doživetju vsakega rezultata vedeli, da je bila to zavestna odločitev s predvidljivim scenarijem. V primeru, da nam to ne ustreza imamo še vedno na voljo razne druge možnosti. Te druge možnosti so lahko v osnovi enake prejšnji možnosti, lahko pa gre za čisto drugačne možnosti. Predvsem je pomembno, da se z tako ali drugačno možnostjo strinjamo, ter nam je ta možnost pisana na kožo. V primeru, da je investitorju odločitev pisana na kožo bo lažje razumel vse dogodke, ki vplivajo na odločitev ter želeni cilj, ter pravilno reagiral na spremembe, katere so posledica dogodkov. Predvsem je pomembno, da pri nastanku dogodkov, pravilno upravlja svojo investicijo. Na ta način lahko prepreči rezultate, ki niso v skladu z njegovimi željami in zamislimi. Investicija je lahko investitorju poznana iz njegove profesionalne dejavnosti, lahko pa investitorju znana iz njegovega neprofesionalnega delovanja. Med neprofesionalne aktivnosti lahko sodi marsikaj, danes je moč poleg tega znanje in vedenje dobiti na praktično vsakem koraku. Kar pomeni, da je možno vsako informacijo preveriti in jo približati razmišljanju. Na ta način lahko dobimo dobro odločitev. Kako bomo preverili je odvisno od nas samih. Kdor je vešč lahko to stori sam, drugim pa lahko svetujejo finančni svetovalci.

Skladi so lahko na trgu prepoznani kot najboljša odločitev za posameznika.