Tek, prijetno druženje

Tek nudi udeležencem prijetno druženje .

Prijetno druženje je tek, če so zato izpolnjeni vsi potrebni pogoji. Vsi pogoji so izpolnjeni takrat, ko tek poteka v prijetnem vzdušju. Kaj je to prijetno vzdušje je odvisno od osebe, njegovega odnosa do drugih oseb in okolice, ter od številnih drugih dejavnikov, ki spremljajo tek. Prijetno vzdušje je pomembno, saj le takrat lahko tek prinaša pozitivne izkušnje. Veliko vlogo pri tem, da tek prinaša pozitivne učinke, pa pomeni osebna udeležba. Vsaka aktivnost zahteva čim večji prispevek posameznika. Zato se je treba temu primerno vesti. Poleg samega osebnega prispevka pa veliko vlogo igra oprema. Opremo sestavljajo oblačila, obutev in drugo. Uporabniku lahko oblačila, obutev in drugo koristi predvsem z splošno in osebno prilagodljivostjo. Splošno oblačila, obutev in drugo prinaša prilagoditev z lastnostmi, ki ustrezajo večjemu številu oseb, katere izvajajo enako ali podobno aktivnost. Osebna prilagoditev pa oblačila, obutev in drugo prinašajo takrat, ko je prilagoditev namenjena uporabniku. Več kot je izkušenj, manj je dilem. Izbira je v tem primeru lahko tradicionalna. Kar pomeni, da bomo predmet nakupa izbrali po enakih ali podobnih načelih kot v preteklosti. Spremembe za predmet nakupa so v tem primeru manjše. Predvsem ima iz generacije v generacijo predmet nakupa predvsem času primerne spremembe. Večje spremembe velikokrat pomenijo, da se predmet nakupa v velikem obseg spremeni. Kar je lahko ovira pri nakupu. Ali pa nakup še izboljša. Mnogi namreč želijo, da predmet nakupa pridobi od generacije do generacije točno določene spremembe. Te spremne narekujejo lastnosti, ki v prejšnjih generacijah niso bile najboljše. S spremembami se te lastnosti izboljšajo. Posledično lahko pričakujemo pri aktivnosti številne spremembe na bolje. Te spremembe bodo lahko opazne kmalu. Lahko pa bo za njihovo prisotnost potrebno več časa. V tem se mnogokrat ločijo bolj vešči uporabniki od manj veščih. Tisti, ki so bolj vešči spremembe opazijo takoj, drugi pa kasneje.

Tek je stara športna aktivnost.

Več