Španija, del velike celine

Španija je star kontinent Evropo, popeljala v nov svet.

Španija velja za pionirja odkrivanj novih svetov. V ta namen je Španija izvedla nekaj zgodovinskih potovanj. Španija je omogočala, da smo odkrili dežele preko Atlantika. Ker je Španija omogočala takšna odkritja, je Evropa napredovala. Evropa je celina, ki se razteza od Atlantskega oceana do Arktičnega oceana. Na jugu predstavlja mejo Sredozemsko morje. Vzhodni del kontinenta pa se sredi Rusije stika z Azijskim kontinentom. Točna meja je še vedno stvar polemik. Nekateri za mejo med Evropo in Azijo smatrajo gorovje Ural ter reko Ural. Drugim je meja med Azijo in Evropo šestdeseti poldnevnik. Šestdeseti poldnevnik leži vzhodneje od Urala. Veliko polemik je tudi na račun Kaspijskega jezera in Črnega morja. Verjetno najbolj razširjena razmejitev poteka po Kavkazu. Kavkaz je gorski sestav, ki poteka v smeri vzhod zahod med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom. Predstavlja pa tudi južno mejo Ruske federacije oziroma Rusije. Evropa popotnikom lahko ponudi mnogo zanimivega. Potovanja so mogoča na številne načine. Najbolj razvite dežele ponujajo pester izbor različnih hitrih, udobnih in dostopnih načinov potovanja. Manj razvite dežele imajo manj pester nabor, kar sicer nekoliko zmanjša udobje, hitrost in dostopnost. Vendar so možne razne kombinacije in kompromisi. Ker je želja vsakega prevoznika, da popotnike pripelje na željeni cilj čim hitreje, največkrat posebnih težav ni. Razen v primeru, da se popotnik odpelje v bolj oddaljene kraje. Vendar se v takih primerih že pred potovanjem pripravi in slabšo povezanost razume kot doživljanje vsakdanjika v izbrani deželi. Načini potovanja so se v minulih desetletjih na veliko spremenila. Če pogledamo potovanja v kratki oddaljenosti preteklosti, bomo ugotovili, da udobje, hitrost in dostopnost niso bile vrline takratnih potovanj. Takratna potovanja so trajala dlje, bila so manj udobna, predvsem pa je bila manjša dostopnost. Danes je prav dostopnost poglaviten napredek, zaradi njega je Španija na dosegu roke.

Španija je zanimiva.