Imunski sistem, zaščita pred negativnimi vplivi

Imunski sistem je dobra zaščita pred negativnimi vplivi iz okolice.

Negativnih vlivov iz okolice je veliko. V sodobnem času se negativni vplivi tudi množijo in generirajo na razne načine. Gre za posledice globalizacije, ki v naše okolje vnašajo stvari, katere še do pred kratkega nismo poznali. Težava je v tem, da imunski sistem nanje ni prilagojen. Kar lahko v najslabšem primeru pomeni, da imunski sistem ni sposoben zagotoviti dovolj dobre obrambe. Imunski sistem je namreč prilagojen na vplive, ki so značilni za okolje, kjer bivamo ter se povečini gibamo. V sodobnem času imamo možnosti pridobitve tujih vplivov. Te se prenaša preko raznih oblik transporta iz drugih delov sveta. Ker so neznani jih
imunski sistem ne more pravilno obravnavati ter vzpostavit ustrezno obrambo.
Imunski sistem lahko te težave ne zazna kot nevarnost, ker jih preprosto ne smatra kot težavo. Zato je dobro imeti dober imunski sistem, ki lahko prenese večje obremenitve, kot to zahteva povprečje. Globalni vpliv se bo s časom zgolj večal. K temu nas bo silil naš vsakdanjik. Danes živimo tako, da smo z globalizacijo soočeni že v čisto vsakdanjih aktivnostih. Dovolj je, da pogledamo stvari okrog sebe. V veliko primerih gre za izdelke in blago iz drugih koncev sveta. izdelki so lahko preverjeni in primerni za naše razmere. Vendar z globalizacijo prihajajo tudi težave. Transportna sredstva niso izpostavljena takšnim nazorom, kot velja za blago katerega tovorijo. Vendar so v neposrednem stiku. Kar pomeni, da lahko s transportom v naše okolje pridejo razne negativne posledice. Zavemo se jih običajno šele takrat, ko povzročajo težave. Rešitev na kratek rok običajno ni. Koristi pa obramba, ki je dovolj dobra in sposobna prenesti tudi večje obremenitve.

Zato je dobro vedno misliti na imunski sistem s tem, da mu nudimo dovolj časa za regeneracijo vseh svojih zmogljivosti ter vse potrebno, da to lahko izvede.

Več o tem