Vlaknine, koristni učinki

Vlaknine omogočajo, da so koristni učinki zagotovljeni. Človek potrebuje vlaknine za zagotavljanje nemotenega delovanja organizma. Vlaknine najde v sadju, stročnicah, žitih, kruhu, testenina, piškotih in drugod. Pomembno je da so vlaknine ustrezno zaužite. Vlaknine omogočajo mnoge koristne učinke. Človek jih zato potrebuje. Vlaknine mora užiti v optimalnih količinah. Optimalna količina, ki velja za vlaknine znaša najmanj trideset gramov dnevno .

Dnevna količina se lahko razlikuje. V veliki meri je razlika pogojena z značilnostmi človeka. Človek je različen po nekaterih osebnih lastnostih, kot tudi svojih aktivnostih. Nekaj razlik dodaja okolica v katerih živi. Osebne lastnosti so lahko podedovane, nekaj lastnosti pa lahko doda življenje človeka. Podedovane lastnosti so vse lastnosti, ki so v večji meri enake predhodnikom oziroma sorodnikom. Skozi čas se v osnovi ne spreminjajo. Spremembe prinašajo predvsem dejavniki v okolju ter druge značilnosti življenja. Tako je za starejše generacije značilno, da so bile po fizičnih lastnostih drugačne, kot sodobne generacije. Slednje lahko opazimo na nekaterih stavbah starejšega datuma. To pomeni, da gre za stavbe, ki so stare več stoletji. Vhodi v te stavbe so za današnjega človeka skromni, normalno bi skozi te vhode lahko šel otrok. Kar je jasen dokaz, da so bili ljudje drugačni, kot smo danes.

Temu primerno so bile drugačne mnoge življenjske zahteve. Skladno s temi zahtevami se spreminja človek preko svojih predhodnikov in okolice. Okolica človeku daje način življenja ter ga omogoča. Današnji način življenja je v marsičem različen. Na eni strani imamo napredek, torej boljše lastnosti, na drugi strani imamo nekatere manj dobre lastnosti. Boljše lastnosti so predvsem boljše življenjske razmera od bivanja, do prehrane, preko raznih izboljšav na splošnem področju. Hrana in njeno izobilje je dvorezen meč. Vlaknine nam omogočajo obnavljanje in delovanje črevesne sluznice. Pri tem omogočaj izločanje sluzi in hormonov. Slednje vplivajo na funkcije prebavnega trakta. Vlaknine pripomorejo k zniževanju holesterola.

http://enemon.si/izdelek/otrobi-enemon/