Delo v Italiji , veliko priložnosti

Delo v Italiji nudi zaposlitvene priložnosti , ki pa jih je potrebno poiskati. Zaposlitvene priložnosti so izražene na mnoge načine. Zaposlitev se lahko ponujaj preko raznih medijev ali pa na zaposlitveno priložnost opozori delavec sam. To se zgodi v primerih, ko na razne načine postanejo njegove delovne sposobnosti zanimive delodajalcu.

Delovne sposobnosti delodajalcu pomenijo poslovno priložnost in možnost povečanja uspešnosti, povečanja konkurenčnosti ter mnogo drugega. Delo v Italiji, ki je ponujeno na tak način ima mnoge prednosti. Kandidat je svojo sposobnost za delo v Italiji že izkazal. Ker se zanj zanima delodajalec, ki ponuja delo v Italiji ima nekaj pogajalskih spretnosti. Jasno je, da je kandidat za delo v Italiji primeren, sicer za delodajalca ne bi bil zanimiv. Delo v Italiji v takem primeru ali vseh podobnih primerih dobi novo dimenzijo. Osebi, ki je primerna za delo v Italiji se ni treba boriti v množici kandidatov, ampak je zgodba obrnjena. V tem primeru se delodajalci borijo za zaposlenega in njegove delovne sposobnosti . Delovne sposobnosti so tudi v mnogih drugih primerih ključ do uspeha. Delodajalci imajo seveda različne zahteve in poglede do delovnih sposobnosti. Nekaterim je pomembno zgolj osrednje območje delovnih sposobnosti, drugim pa tudi ostala območja. Osrednje območje delovne sposobnosti so znanja in veščine, ki so povezana samo z delovno aktivnostjo. To pomeni, da delodajalca druge veščine ne zanimajo. Drugače je, ko so zahteve širše.

Takrat delodajalec poleg veščin, ki so strogo vezane na pridobitne aktivnosti podjetja, zahtevajo tudi mnoge druge veščine. Te niso vezane na pridobitne aktivnosti podjetja, jih pa v veliko primerih omogočajo oziroma nudijo razne pomožne aktivnosti. Odločitev je seveda stvar dogovora med delodajalcem in kandidatom. Nekateri kandidati bi radi delali predvsem v strogem območju pridobitnih aktivnosti, drugi pa so pripravljeni poprijeti za druga dela. Odločitev je seveda največkrat kompromis raznih zahtev in pričakovanj. Delo v Italiji je v veliko primerih zanimivo in privlačno.