Nudistični kamp, neobremenjeni z obleko

Nudistični kamp predstavlja neobremenjenost z obleko . V tem pogledu nudistični kamp nudi vez s preteklostjo . V najstarejših časih je bila golota drugače razumljena kot danes, z razvojem in napredkom družbe se v novejšem času spreminja tudi pogled na naturizem. Da je naturizem do današnjih dni postal življenjski slog, je moralo preteči kar nekaj časa, tudi ovire v glavah ljudi so se morale pred uveljavitvijo odstraniti. V veliki meri je današnje pojmovanje naturizma, kot življenjskega sloga, pomagalo oblikovati gibanje na osnovi zdravstva in znanosti.

V sedemnajstem stoletju so se učeni posamezniku, na valovih korenitih družbenih sprememb, začeli zavedati pomena golote. Na eni strani je bila to človekova pravica, ki je kot taka ne odtujiva. Na drugi strani so se predvsem z zdravstvenih in znanstvenih motivov, golota in naturizem, začeli spoznavati kot način pridobivanja blagodejnih zdravstvenih učinkov. Zdravstvene učinke je gola koža prinašala pod vplivom sonca, vode in zraka. Torej povsem naravnih elementov. Pomanjkanje teh osnovnih naravnih elementov je bilo pred sedemnajstim stoletjem veliko. Ker so začela nastajati večja mesta in je bil trend širjenja prebivalstva očiten v mestih, se večkrat ni znalo in zmoglo zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno življenje. Zrak, voda sta bila bistveno drugačna, kot ju poznamo danes v mestih. Mestne ulice so bile polne razne nesnage, odvoz odpadkov je bil pomanjkljiv. Vse dobre pogoje je lahko v ideji napredni zdravnikov in znanstvenikov lahko nudilo okolje, kot je nudistični kamp tistega časa.

Ker je bila golota v javnosti že bistveno manjši delež očem izpostavljene gole kože, so lahko aktivnosti, kot je sončenje gole kože, lahko izvajali na točno določenih mestih. Nudistični kamp tistega časa je poleg sončenja nudil tudi zračne in vodne kopeli. Takšen nudistični kamp smo imeli sredi sedemnajstega stoletja na ozemlju Slovenije. Takratni nudistični kamp je bil prelomen. Nudistični kamp je sožitje človeka z naravnim okoljem.

http://campingrovinjvrsar.com/Campsites/Naturizam_Koversada_Camp_Vrsa