Atomic ARC, pogoj za dobro smuko

Atomic ARC je prilagodljivo smučanje .

Prilagodljivo smučanje Atomic ARC omogoča z novo, napredno tehnologijo. V mnogih pogledih je Atomic ARC revolucija smučanja . Atomic ARC omogoča smučarju od nekdaj prisotno željo, po odlični prilagodljivosti. Odlična prilagodljivost Atomic ARC temelji na spoznanjih iz preteklosti, izraženih željah ter uresničevanju teh želja smučarjev. Atomic ARC se je od želje preselil v razvojni oddelek. Razvojni oddelek je Atomic ARC oblikoval, kot uresničitev želje, po prilagodljivosti smuči različnim pogojem smučanja. Temu primerno se smuči upogibajo po celotni dolžini smuči. Na ta način ima smučar na voljo mnoge prednosti. Gre za lastnosti, ki so v smučariji tradicionalno prisotne. Od najstarejših časov do danes so si smučarji želeli smuči, ki so se v celoti prilagajale pogojem in zahtevam smučanja. V začetku so bile to zelo osnovne in preproste lastnosti, ki so se nanašale na dve osnovni tehniki. Dve osnovni tehniki sta temeljili na naravnih danostih smučarske površine in želje človeka, po čim lažjem premagovanju snežnih ovir. Snežne ovire so bile izražene glede na same geografske in klimatske danosti. Zato so mora smuči biti temu primerno izdelane in prilagojene. Mešanje enih in drugih lastnosti ni prišlo v poštev, saj lastnost drsenja in ne ustreza tehničnim zahtevam. Do današnjih dni se je v obeh načinih smučarske tehnike zamenjalo že nič koliko prijemov izdelave. Novi so zamenjevali stare in nadgrajevale znanje iz preteklosti. Poleg tega so se temu primerno nadgrajevale zahteve smučarjev. Kar je bilo novo, je v kratkem času postala želja po izboljšanju. In tako je razvojni oddelek spet moral zavihati rokave, ter ponuditi na kratko boljše. Atomic ni naredil nič drugače, tako kot danes so razvojni tehniki preprosto zavihali rokave. Od nastanka do danes se novosti postopoma uvajajo glede na zahteve smučarjev. Da so zahteve upravičene in hkrati izpolnjene kažejo vrhunski rezultati najboljših smučarjev v svetovnem merilu.

Atomic ARC omogoča doseganje najboljšega vsem smučarjem.