Slab spanec generira težave

Slab spanec lahko generira težave . Generiranje ali kopičenje težav slab spanec povzroča na različne načine. Različni načini so povezani predvsem z človekovo edinstvenostjo in individualnimi lastnostmi, ki so značilne za vsakega človeka. Slab spanec je v osnovi težava, ki vpliva na slabo regeneracijo. Posledično se s slabo regeneracijo naslednji dan težave kopičijo na več področjih in v raznih oblikah. Slab spanec je pri tem osnovna težav, katero pa lahko ljudje dodatno otežimo in tako vplivamo na posledice.

V primeru, da iz takšnega ali drugačnega razloga niso mogli dovolj dolgo spala ali se niso mogli dobro odpočiti, je koristno temu primerno prilagoditi vse aktivnosti. Slab spanec nas tudi ne sme ovirati pri raznih osnovnih opravilih. Nekatere osebe slab spanec in pripadajoče posledice poslabšajo s tem, da izpustijo zajtrk, ker želijo s tem pridobiti izgubljeni čas. Slab spanec, skupaj s posledicami v tem primeru generiramo z pomanjkanjem energije in potrebnih snovi za normalno delovanje človeškega telesa. V takih primerih se je potrebno zavedati, da je slab spanec povezan z pomanjkanjem energije lahko šele začetek težav. Velike težave nastanejo kasneje, ko se slab spanec in pomanjkanje energije, kopičijo z nastankom novih težav. Človek, ki nima dovolj energije lahko povzroči tudi veliko škodo sebi in okolici v kateri je aktiven. Zato je potrebno dober spanec obravnavati resno in temu primerno ukrepati. Spanje je kot prvo ena osnovnih človekovih aktivnosti.

Dnevno imamo časa vedno enako, optimalno pa je razdeljen na tri enakovredne dele, ki so namenjene delovnim aktivnosti, prostočasnim aktivnostim ter spanju. Načeloma je spanje lahko daljše ali krajše, vendar je dobrodošlo, da traja toliko časa, kolikor organizem potrebuje za regeneracijo. Nekateri ljudje imajo pri tem oblikovan življenjski ritem in je spanje večino časa enakomerno dolgo skozi daljše časovno odboje. Pri drugih lahko ta čas niha. Slab spanec velja spoznati v vzrokih in temu primerno ukrepati.