Google AdWords, moderno oglaševanje

Google AdWords je sodobno oglaševanje .

Sodobno oglaševanje Google AdWords je z vstopom na trg prineslo mnoge spremembe. Spremembe trženja so se v zgodovini vedno dogajale. Trženje je niz aktivnosti, ki v svojem bistvu povezuje ponudbo s povpraševanjem in obratno. Od nekdaj je bilo za trženje najbolj pomembno, da se ponudba in povpraševanje srečata. K temu srečanju med ponudbo in povpraševanje je v veliki meri prispevalo oglaševanje. Današnje spletno oglaševanje je naslednik vseh predhodnih načinov oglaševanja. Tako nekoč, kot danes oglaševanje potrebuje medij. Google AdWords koristi sodoben medij z imenom splet. Predhodniki Google AdWords oglaševanja so uporabljali klasične medije. Predvsem so bili to tisk, radio in televizija. Še starejši predniki pa so uporabljali predvsem tisk in oglaševanje v živo. Google AdWords je oglaševanje, ki ponuja naročniku izbiro treh vrstic oglasnega sporočila. Učinek Google AdWords oglaševanja je odvisen od več dejavnikov. Google AdWords je koristen in učinkovit predvsem na tržiščih, ki imajo dobro razvito spletno trženje. Slovenija ima spletno trženje razvito, vsekakor pa ima še veliko možnosti za izboljšanje v primerjavi z nekaterimi drugimi trg. Vsekakor pa je Slovenija, glede na velikost dežele, število prebivalcev ter mnoge druge značilnosti, pri spletnem trženj ter drugih aktivnostih spleta, bolj razvita od drugih splošno bolj razvitih držav. Kar nam je lahko v ponos in spodbudo za prihodnost. Sodobno oglaševanje je in bo prihodnost. Število uporabnikov spleta se bo večalo. Večanje uporabnikov spleta bodo omogočale vedno bolj dostopne naprave za uporabo spleta, več uporabnikov pa gre pričakovati predvsem z dejstvom, da se danes uporabe spleta poslužujejo že mali nadobudneži. Danes srednje generacije prebivalcev, ki so že dobro spletno pismeni, pa bodo v prihodnosti zamenjali danes starejše generacije, kateri so v manjšem odstotku spletno pismeni. Odstotek splošne spletne pismenosti bo posledično bistveno večji, kot je danes.

Google AdWords ima še veliko možnosti in priložnosti za boljši uspeh.