Tolmačenje, prevod govora

Tolmačenje je prevod govora .

Prevod govora ali tolmačenje se v marsičem razlikuje od prevoda besedil, ki so podana v pisni obliki. Tolmačenje je v primerjavi s prevodom besedil v pisani obliki bistveno bolj dinamično. Temu primerno je za tolmačenje zahtevana bistveno večja dinamika prevajalske aktivnosti. Tolmačenje lahko poteka v bolj ali manj neposrednem stiku z osebami, ki zahtevajo prevajalsko aktivnost. Danes je tolmačenje tudi aktivnost, ki poteka na vedno bolj različnih lokacijah. Tolmačenje se prilagaja zahtevam naročnika, zato je včasih potrebno tudi potovanje. Zahteve tolmačenja so odvisne od vsebine prevajanja in lastnosti vsebine. Splošno tolmačenje ni zahtevno, saj gre za splošno znane izraze, ki se pogosto uporabljajo v vsakdanji praksi. Zahtevnejše je strokovno tolmačenje. V tem primeru gre za prenos pomena strokovnih vsebin. Strokovne vsebine se lahko nanašajo na različna področja. Zahtevnost tolmačenja strokovnih vsebin je v izrazih, ki splošno niso znane. Strokovne vsebine in njihovi izrazi so znani predvsem ožjemu krogu ljudi, ki se s to stroko ukvarjajo. Velikokrat gre za posebne izraze. Zahtevnost posebnih izrazov je posebno izrazita na področjih, ki se v času intenzivno spreminja. Razvoj prinese novosti, ki dobijo nove izraze. Njihov prevod zahteva poznavanje stroke, poleg tega pa nekaj občutka za prevajanje. Prevajalski občutek je sposobnost pravilnosti prenosa pomena besede, ki mora biti hkrati v novem, ciljnem jeziku enostavno razumljiva in priročna za uporabo. Velikokrat na strokovnih področjih vidimo nekatere primere dobre prakse, pa tudi primere, kjer prevod potrebuje še popravke. Težavnost prevoda je toliko večja, kolikor je oddaljena jezikovna skupina izvirnega jezika. Oddaljenost je lahko fizična ali pomenska. Fizična oddaljenost se meri v znanih merskih enotah, predstavlja pa razdaljo do kraja, kjer se izvirni jezik najpogosteje uporablja. Pomenska oddaljenost pa pomeni oddaljenost od pravilnega izražanja ali zahtevnost iskanja novih izrazov.

Velikokrat tolmačenje naleti na ovire, ki so lažje premagljive z aktivnim spremljanjem jezika in njegovo uporabo.

http://prevodialkemist.si/