Odpornost moramo krepiti

Odpornost organizma moramo krepiti .

Organizem ima odpornost prirojeno z namenom ustvarjanja obrambnih sposobnosti. Obrambne sposobnosti so množica sposobnosti odvračanja negativnih vplivov na človeško zdravje, posledično kakovost zdravja in kakovost življenja. Odpornost zaznamo takrat, ko je na preizkušnji. Ker ljudje velikokrat živimo v udobnih urbanih okolji, kjer imamo vse pri roki, se odpornosti niti ne zavedamo. Odpornost je dobrodošlo zaznavat na naravni način. V primeru, da odpornost ne zaznavamo ima to lahko negativne vplive na kakovost zdravja in kakovost življenja. Zmanjšano odpornost ljudje namreč prevečkrat zdravimo z raznimi zdravstvenimi pripomočki, ki sicer imajo pozitivne učinke, vendar velikokrat nosijo tudi negativne učinke. Odpornost je sposobnost, ki jo je potrebno najprej aktivirati, potem pa tudi krepiti in sposobnosti vedno znova obnavljati. V zimskem času je odpornost najbolj cenjena, hkrati pa je tudi na veliki preizkušnji. Krepitev odpornosti je v zimskem času enostavna, za pozitivne učinke pa je potrebno nekaj pravilnega postopanja in zdrave kmečke pameti. V zimskem času se ljudje v urbanih okoljih zadržujemo v ogrevanih prostorih. Vendar lahko za krajše ali daljše obdobje moramo v okolico, kjer vladajo nižje zunanje temperature. Spremembe temperature imajo točno določene zahteve, ki pa jih ljudje velikokrat spregledamo in ravnamo v nasprotju z dobrimi navadami. Posledice napačnega ravnanja so lahko prej ali slej vidne in opazne. V primeru, da se jih čim prej zavedamo, lahko spremenimo kakovost zdravja in življenja na bolje. V zimskem času moramo biti najprej dobro zaščiteni pred negativnimi vplivi nizkih temperatur v okolici našega bivanja. To še ne pomeni, da moramo ves čas ždeti za štirimi stenami, ampak se moramo podati v okolico vsaj za kratek čas. Pri tem moramo biti ustrezno zaščiteni pred mrazom. S ponavljanjem te aktivnosti se izboljša naša odpornost pred negativnimi vplivi iz okolice.

Z večanjem takšne aktivnosti se odpornost še dodatno krepi, saj ima zato zagotovljene vse pogoje.

Več o tem