Prehlad, nadloga pomladnih dni

Prehlad je velikokrat pomladna nadloga .

V pomladnih dneh smo velikokrat priča temperaturnim nihanjem. Temperaturna nihanja so posledica vedno toplejšega ozračja, ki je povezano s spremembo oddaljenosti od sonca. Tako lahko preko dneva temperature izrazito narastejo, ter se po zatonu sonca tudi izrazito spustijo. Ljudje se iz različnih razlogov zaradi segretega ozračja veliko raje zadržujemo na prostem, pri znižanju zunanje temperature pa se ne oblečemo temu primerno
Prehlad je velikokrat posledica tudi drugačnih temperaturnih nihanj. Predvsem pogosti prehodi iz toplega v hladno okolje ali obratno, lahko povzročijo prehlad.
Prehlad je lahko tudi posledica aktivnega vpliva hladnega zraka na človeka. V veliki meri so aktivnosti, ki se generirajo v prehlad, posledica nepravilne zašite.
Prehlad lahko v veliki meri odpravljamo že z zavedanjem vzrokov ter pravilno zaščito. Vzroki za prehlad so kot rečeno velikokrat temperaturna nihanja. Zaščita nam pomaga, da zaščitimo dele telesa, ki so na temperaturna nihanja najbolj občutljiva. V veliko primerih se nam zdi to nesmiselno, saj razmišljamo, da bodo negativni vplivi kratkotrajni. Vendar se kasneje izkaže, da so bili že kratkotrajni vplivi dovolj aktivni in intenzivni, da smo staknili prehlad. Zato je priporočljivo, da imamo v primerih, ko smo izpostavljeni večjim temperaturnim nihanjem vedno s seboj primerno zaščito. Zaščite so lahko zelo različne. Predvsem so zaščite pred prehladom različne glede na del telesa, ki ga želimo zaščititi. Vsekakor jih je potrebno imeti, zaradi dostopnih cen je tudi nesmiselno, da jih nimamo. S takšnimi drobnimi, vendar učinkovitimi načini, lahko prehlad omilimo ali pa celo preprečimo nastanek prehlada. Zaščitna sredstva, ki so nam na voljo, lahko zagotovimo na podlagi lastnih izkušenj ali informacij, katere so nam dostopne. Lastne izkušnje so najboljše predvsem takrat, ko so se v preteklosti izkazale za dobre in učinkovite.

Na tuje izkušnje se opremo predvsem takrat, ko naše izkušnje z odpravljanjem posledic, ki jih prinaša prehlad niso najboljše, ali jih želimo izboljšati.

http://www.arspharmae.com/info/zdravstveni-nasveti/kako-prepreciti-nahod-in-nadlezni-kaselj.html