Smučanje, prijetno zimsko doživetje

Smučanje je prijetno zimsko doživetje.

Alpska področja Evrope so idealna za smučanje. Dobro razvito smučanje velja tako za naprave, ki ga omogočajo, spremljajoče dejavnosti, kot tudi sposobnosti prebivalstva. Smučanje je v Evropi starodavna aktivnost prebivalcev, ki so si na ta način olajšali gibanje po zasneženem terenu. Predstavljalo je pomemben napredek, je odraz kulture ljudi. V Sloveniji velja smučanje za staro aktivnost, med najstarejše štejemo smučanje na Blokah. Zagotovo je bilo smučanje razvito v davnih časih tudi na drugih področjih, ki jih zgodovina ne omenja oziroma niso še bili najdeni zgodovinski viri. Smučanje v Sloveniji je nastalo na podoben način, kot v drugih sosednji deželah. Ker v Sloveniji snega v zimskih mesecih ne primanjkuje, so bile možnosti za razvoj velike. Narekovala jih je potreba, domišljija in iznajdljivost lokalnega prebivalstva, nekaj pa so prispevali tudi vplivi iz tujih dežel. V nasprotju z prepričanjem, je bila povezanost evropskih krajev pred stoletji dobra. Seveda razmeram in danostim primerno. Čas potovanja je bil daljši, želja po potovanju pa toliko večja, kolikor je bila destinacija težje dosegljiva. Iz tujih krajev so takratni ljudje prinašali razno razne uporabne predmete, navade in običaje, v obratni smeri so marsikateri običaji, navade, predmeti iz naših krajev odšli v tujino. O tem pričajo mnoga imena, ki zvenijo zelo slovensko tudi v tujih jezikih. Smučanje je bilo na podoben način predmet izmenjave med različnimi narodi na alpskem področju Evrope. Tako imamo v naših krajih mnoga področja, ki so bila na različne načine povezana z oddaljenimi kraji Evrope. Med drugim je na ta način prišlo smučanje iz oddaljenih krajev v Slovenijo, obratno so naši ljudje svoje znanje in vedenje s področja smučanja širi po raznih krajih Evrope. Dobra rekreacija je smučanje postalo v minulem stoletju. Razvoj takšne oblike smučanja je povezano z zavedanjem in možnostim, katere je narekoval čas.

Smučanje je starodavna veščina gibanja po snegu.