Smučanje v Italiji je gospodarsko pomembno

Smučanje v Italiji je gospodarsko pomembno . Na alpskih področjih severne Italije veliko dobička prinaša smučanje in vse kar je z njim povezano.

Podobno kot za druge alpske dežele, tudi za smučanje v Italiji obstaja bogata tradicija. Smučanje v Italiji ima praktično enake zgodovinske začetke kot v drugih alpskih deželah. Ker so bile poti preko zime zasnežene in neuporabne so smučanje v Italiji iznašli z namenom premagovanja zasneženi poti. Smučanje v Italiji je s časom in razvojem napredovalo. Danes je smučanje v Italiji enako pomembno, kot v drugih alpskih državah. Za prebivalce je smučanje v Italiji povsem enak potencial, kot to velja za druge alpske države. Predvsem je za prebivalce alpskih predelov Italije zanimivo za turizem in tekmovanje. Turizem se je v Italiji začel razvijati skladno z svetovnimi trendi razvoja turizma. Italija, kot prostrana in raznolika država je predstavljala odlične pogoje za razvoj turizma. Tudi migranti, ki so v časih gospodarskih kriz odhajali v tuje države, so ime domovine ponesli v širni svet. Tako danes Italijo kot turistično državo poznajo praktično po celem svetu.

Smučanje v Italiji pri tem ni izjema saj so alpska območja dobro razvita na tako področju smučarske kot vse ostale sodelujoče infrastrukture. Priljubljenost alpskih območji za turizem se je začelo z zavedanjem blagodejnih učinkov klimatskih razmer. Znano je, da so se na nekatera alpska območje Italije, začeli zgrinjati turisti iz mest že pred stoletji. Vzrok je bil v večkrat nevzdržnih razmerah v mestu, katere so pogojevale slabe higienske in zdravstvene razmere. Skladno z razvojem infrastrukture, predvsem železnice, je bila vzpostavljena hitra in udobna povezava z gorskimi območji. Lokalno prebivalstvo pa je kmalu spoznalo, da bi se dalo od turizma dobro živeti tudi preko zime. Skupaj z razvojem turizma, pa ima smučanje v Italiji koristi tudi za druge panoge, ki se izvajajo v času ko snežna odeja skopni.

http://www.skifun.si/