Dodatno zavarovanje, prostovoljna oblika zavarovanja

Dodatno zavarovanje je prostovoljna oblika zavarovanja . V večini primerov dodatno zavarovanje pomeni, da je zavarovanec zavarovan pred vsemi stroški, kateri nastanejo kot razlika med plačilom, ki jih pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje ter celotnimi stroški zdravljenja. Hkrati je dodatno zavarovanje tudi prostovoljno zavarovanje, s katerimi si zavarovanec zagotovi večji obseg pravic, kot jih ima zavarovanec, kateri je sklenil obvezno zdravstveno zavarovanje. Poleg večjega obsega pravic zavarovanec, ki sklene dodatno zavarovanje, lahko zahteva višji standard storitev, saj je do njih upravičen na podlagi zavarovalne pogodbe.

Pomen, ki ga dodatno zavarovanje ima za osebo, katera takšno zavarovanje sklene, je večji in boljši obsega zdravljenja. Pri tem mu je z sklenitvijo zavarovanja omogočeno, da je večji in boljši obseg zdravljenja omogočen po cenovno ugodnejših pogojih, kot bi veljali, če bi večji in boljši obseg zdravljenja sam kril v celoti.

Dodatno zavarovanje je modra oblika zavarovanja zaradi zmanjšanega obsega zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem zavarovanec ne le pridobi večji in boljši obseg zdravstvenih storitev, ampak je obseg prednosti obširnejši. Tako lahko pridobi čas, ki je sicer potreben, da dobi boljši in večji del zdravstvenih storitev, saj so takrat ko je sklenjeno dodatno zavarovanje, nekatere dodatne storitve omogočene takoj oziroma v najkrajšem možnem času. V primeru, da bi zavarovanec imel sklenjeno samo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, bi se moral za dodatne storitve informirati, ter na podlagi zbranih informacij odločiti, kako ravnati v prid pridobitve dodatnih zdravstvenih storitev. Poleg časovne prednosti in dostopnosti dodatnih zdravstvenih storitev ima zavarovanec, ki je sklenil dodatno zavarovanje, možnost prejšnjega pričetka poklicnih in drugih aktivnosti, katere so zaradi zdravljenja v večji ali manjši meri onemogočene. Aktivnosti, ki se pričnejo prej in so zaradi zdravljenja krajši čas ogrožene ali onemogočene, imajo tudi pomen in prednosti v odnosu do okolice. Oseba, ki prej okreva lahko prej doseže cilje, ki si jih je zadal, ali jih je nameraval doseči. Na ta način pride do prejšnje uresničitve ciljev, ki bi bili v primeru, da dodatno zavarovanje ne bi bilo sklenjeno, v veliki meri ogroženo.

http://www.vzajemna.si/zavarovanja/vzajemna-zdravje/dopolnilno-zavarovanje-opis-273/