Možgani, središče živčevja

Možgani so središče živčevja vseh vretenčarjev in večine nevretenčarjev. Možgani ležijo v glavi, navadno blizu osnovnih čutilnih organov. Osnovni čutilni organi so : vidni, slušni, ravnotežni, okušalni in vohalni. čutilni organi, to je organi vidni, slušni, ravnotežni, okušalni in vohalni organi, so najkompleksnejši vretenčarski organi. Možgani imajo največji del v možganski skorji. Možganska skorja pri povprečnem človeku šteje 15 do 33 milijard nevronov. Možganska skorja z 15 do 33 milijard nevroni se s sinapsami povezuje z več tisoč drugimi nevroni. Našteti nevroni se med seboj komunicirajo prek nevritov, ki prenašajo akcijski potencial do oddaljenega predela možganov. Z drugo besedo možgani in njihova akcijska zmožnost se prenaša do celice, ki je cilj prenosa te akcijske sposobnosti.

Možgani imajo za glavno fiziološko funkcijo centralni nadzor telesa . Fiziološka funkcija možganov je omogočena preko tvorbe vzorcev mišične aktivnosti in z izločanjem hormonov. Glavna fiziološka funkcija možganov, to je centralni nadzor telesa, omogoča hiter in usklajen odziv na spremembe v okolju. Možgani nekatere tipe odzivov dobivajo od drugih delov telesa. Drugi deli telesa od katerih možgani dobivajo določene tipe odzivov so hrbtenjača in gangliji. Centralizirani možgani morajo imeti informacijske integracijske sposobnosti, da omogočajo dovršen in usmerjen nazor vedenja.

Možgani tvorijo um , to je tudi njihova pomembna razlika z vsemi drugimi organi človeškega telesa. Znane so tudi razne druge oznake, ki so jih pred davnimi časi zapisali različne osebe. Tako imamo oznako možganov, da gre za organ, ki tvori veselje, radost, smeh, razvedrilo, trpljenje, žalost, potrtost in žalovanje.

Znanost je vedenje o možganih spoznala, ter se veliko naučila o njihovem delovanju. Iz dneva v dan pa prihajajo nova in nova odkritja in dognanja. Vsa nova in nova odkritja nas vodjo do misli, da možgani še zdaleč niso v celoti dognani. Možgani bodo v prihodnosti zagotovo še veliko zaposlovali strokovnjake z različnih področji.

Povzeto po: http://fidimed.si/strokovni_clanki/mozgani/14/mozgani_in_spomin/