Turistična agencija mlada oblika podjetništva

Turistična agencija je razmeroma mlada oblika podjetništva. Čeprav je ljudi želja po potovanju vedno vznemirjala in mikala, so organizirane oblike v katerih kot posrednik deluje turistična agencija, stare komaj dobro stoletje in pol.

Potovanja pred omenjeni obdobjem so bila predvsem eksistenčne narave, druga daljša potovanja so bila predvsem romanja. Ljudje so se do takrat gibali predvsem v okolici doma, na račun slabih povezav in posledično daljšega potovalnega časa so bila doživetja primerljiva, z današnjim potovalnimi navadami, veliko večja že na krajših razdaljah. Romarska potovanja oddaljena nekaj deset kilometrov od doma so bila ljudem že potovanje primerljivo z današnjim nekaj 100 ali celo 1000 km oddaljenimi cilji potovanj. Ker so bila potovanja kratka, predvsem pa ljudem dobro znana v večini podrobnosti turistična agencija ni imela pravih možnosti za sodelovanje in razvoj.

Turistična agencija je skladno z razvojem tako tehnike, kot družbe in vsega kar nas obdaja doživljala spremembe na več ravneh. Danes klasično prevozno sredstvo za večje skupine kot so avtobus, vlak ali letalo, za potnike niso nič posebno vznemirljivega. Nekaj čisto drugega je bil vlak za njegove prve potnike, ki so se nanj vkrcali kmalu po odkritju. Bistvo doživetja, ki so si ga želeli izkusiti je bila poleg cilja in namena potovanja, vožnja z parno lokomotivo. Mogoče je bila vožnja z vlakom za potnike, ki jih je takratna turistična agencija prepeljala, celo bolj zanimiva kot sam cilj in namen potovanja ter turistične znamenitosti.

Klasične storitve, ki jih turistična agencija nudi so prevoz turistov, njihova namestitev, omogočanje prehrane, prenočitve, zabave. Novejši časi poleg klasičnih storitev narekujejo, da turistična agencija pri popestritvi svojih storitev razmišlja tudi o trendih sodobnega človeka in njegovega vsakdanjika. Tako je danes v porastu trend skrbi za zdravje in dobro počutje. Ljudje se zavedajo dragocenosti zdravja, zato so postali vedno bolj pozorni na oddaljene lokacije, ki so v različnih oblikah zdravju koristne. Nobena posebna skrivnost ni, da turistična agencija današnjih dni v svojem programu nudi celovito ponudbo zdraviliškega turizma, od prevoza, do nastanitve, prehrane ter različnih zdravstvenih terapij.

http://www.agencija-oskar.si/