Zadah po denarju

O zvezi med Lekom in Novartisom sta doslej, vsaj videti je bilo tako, odločali državni uslužbenki, dve največji lastnici njegovih delnic, kapitalska in odškodninska družba. Zdaj, ko je Novartis kljub porazu na skupščini objavil ponudbo za odkup delnic, bodo prišli na vrsto tudi mali in neopazni delničarji. Ne bodo naročili študije pri Nomuri, ker je tudi plačati ne morejo, bodo pa po lastni pameti presodili, ali jim Novartis ponuja dovolj. Zelo preprosto.
Odškodninska in kapitalska družba, ki sta še včeraj nastopali kot pogajalski zvezdi, sta zdaj povsem odvisni od volje treh četrtin delničarjev Leka. Posamezniki, ki jih statistika lastnikov Leka vodi kot fizične osebe, imajo blizu četrtine delnic. Skoraj toliko torej, kolikor odškodninska in kapitalska družba skupaj, le da so razpršeni po državi in drug drugega ne poznajo, tako da tudi ne nastopajo kot organizirani delničarji in bodo ceno presodili vsak zase. Ti mali lastniki včeraj niso prišli na skupščino, na kateri se je zbralo 64 odstotkov kapitala. Za spremembe v statutu družbe in tako za prevzem je torej glasovalo 42 odstotkov od 64 odstotkov lastniškega kapitala, kar ni malo, če upoštevamo, da sta med lastniki sedela in prevzemu nasprotovala predstavnika kapitalske in odškodninske družbe s svojima velikima deležema. Novartis pač ni zanemaril, da lastnikov 40 odstotkov kapitala, ki niso povezani z velikimi delničarji, na skupščini ni bilo. Zdaj stavi nanje.
Kapitalska in odškodninska družba sta, kakor sta odločno poudarila njuna prva človeka, povezavo med Lekom in Novartisom obravnavali izključno kot prodajo kapitala, prav nič kot strateško povezavo za prihodnost družbe, o kateri je govorila uprava. Družbi torej zanima izključno denar, zato bo njuna odločitev zdaj bržkone težja od napornih pogajanj z Novartisom – od svojih svetovalcev bosta morali zvedeti, kaj se bo zgodilo s ceno delnice Leka, če bo Novartis dosegel svoj prevzemni cilj brez njunih deležev. Še naprej bo zanju torej pomembnejši od vsega denar. Ali ne bi bilo dobro tudi za obe družbi, ko bi zdaj še malim delničarjem razkrili, kolikšno ceno jima je za delnico Leka svetovala hiša Nomura? Mogli bi jo primerjati s ceno, ki jo ponuja Novartis.