Kaj je bistveno za kvalitetno prevajanje literarnih del

Brez dvoma se prevajanje literarnih del uvršča med najbolj zahtevne prevajalske postopke. Literarna dela so običajno napisana v zapletenem jeziku originala. Eden izmed pogostih učinkov, ki jih želi doseči literarno delo, je estetski učinek besedila. Sredstva, ki jih ima na razpolago avtor besedila pa so izključno jezikovna. Prav to je razlog za to, da je prevajanje literarnih del tako kompleksno delo, saj mora prevajalec iz jezika, v katerem je napisan original, v jezik prevoda prenesti vse estetske učinke, ki jih je želel ustvariti avtor besedila. To pa seveda še ni vse. Poleg estetski učinkov vsebuje vsako literarno delo tudi različne plasti pomenov, ki se ustvarjajo skozi zapletene pripovedne procese. Zato predpostavlja prevajanje literarnih del tudi izjemno dobro poznavanje samega dela s strani prevajalca.

Prevajalec mora najprej podrobno spoznati delo, ki se ga bo šele v naslednjem koraku lotil prevajati. Preprosta besedila lahko vešči prevajalci prevajajo kar sproti, ko jih prvič prebirajo, to pa seveda ne volja za prevajanje literarnih del. Besedilo je preprosto preveč kompleksno in večplastno za takšno početje, v tem primeru be se veliko pomenskih nians lahko izgubilo, prevod bi bil pomanjkljiv in netočen. Poleg vsega tega pa predpostavlja kvalitetno prevajanje literarnih del tudi prevajalca, ki pozna širši opus avtorja, katerega besedilo prevaja oziroma bo prevajal. Vsako literarno delo se namreč umešča v nek korpus avtorjevih del, iz katerega ga ne moremo preprosto izvzeti. Zato mora prevajalec preveriti tudi že obstoječe prevode, uporabiti enake ali boljše prevajalske rešitve pri besednih figurah, ki se pojavljajo enake v različnih literarnih delih in podobno.

Če naročate prevajanje literarnih del, potem bodite pozorni predvsem na to, komu boste prevod zaupali. To ni delo, ki je primerno za nedeljskega prevajalca ali za prevajalca, ki nima dolge kilometrine. Sicer pa je vse odvisno od zahtev naročnika: če je cilj hiter in poceni prevod, potem prevajanje literarnih del lahko zaupate tudi najugodnejšemu in najhitrejšemu prevajalcu.

Preberite več o prevajanju