Kaj je dobesedno in kaj kontekstualno prevajanje

Prevajanje je jezikovni postopek, s pomočjo katerega tuje delo približamo domačemu občinstvu. V osnovi je torej prevajanje način, s katerim prenesemo pomen iz jezika, v katerem je bilo napisano originalno besedilo, v domači jezik ali jezik prevoda. Prevajalska stroka pozna različne tehnike prevajanja, ki jih lahko v grobem razdelimo na tiste, ki težijo k bolj dobesednemu prevajanju, in tiste, ki pristajajo na nekoliko bolj kontekstualno prevajanje. V nadaljevanju si bomo ogledali, katere so glavne poteze teh dveh nasprotujočih si tehnik.

Tiste tehnike, ki sledijo načelu, da je ključna zvestoba originalnemu besedilu, težijo k bolj dobesednemu načinu, s katerim poteka prevajanje. Zvestoba je tukaj mišljena zelo široko. Prevajalec je namreč zvest jezikovnemu stilu avtorja originalnega besedila. Stavki in iz njih izhajajoči pomenski sklopi v prevodu se nahajajo na istem mestu in v istem časovnem zaporedju kot v originalu. Tudi razne besedne zveze poskuša prevajalec prevesti tako, da najde najbližje besedne ustreznice v jeziku prevoda. Tukaj pa lahko takoj opazimo, kje je največja težava, ki jo prinaša takšno prevajanje. Bolj kot je prevajanje dobesedno, bolj bo prevod zvenel nenaravno. Bolj pozorni bralci prevoda bodo ves čas imeli občutek, da berejo prevod. Za mnoge naročnike pa je cilj, ki ga želijo doseči, da bo bralec med branjem povsem pozabil, da bere prevod in se bo raje osredotočil na vsebino besedila.

Prav to pa lahko dosežemo, če za prevajanje uporabimo tehniko, ki uvaja kontekstualno prevajanje. Kvaliteten prevod je za marsikoga takšen, da bralca pritegne na takšen način, da se v besedilo potopi in pri tem nima občutka, da bere prevod, ampak ima odnos do besedila kot do originala. Takšno prevajanje je osredotočeno na korekten prenos pomena, ne daje pa toliko poudarkov na to, kako se časovno pomen gradi, kje stojijo določene besedne zveze itn. Vsekakor pa je potrebno vsako prevajanje prilagoditi besedilu in naročnikovi zahtevi.

Več informacij najdete tukaj