Ali se splača opustiti dodatno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je poleg obveznega zavarovanja potrebno v Sloveniji plačevati, če oseba želi, da ima krite vse zdravstvene storitve v okviru javno dostopnega zdravstva. To pomeni, da obvezno in dodatno zavarovanje krijejo vse račune, ki nastanejo med zdravljenjem pri zdravniku, zobozdravniku in drugih specialistih. Pokriva tudi bivanje v zdraviliščih in bolnišničnih ustanovah. Vendar pa ne dodatno zavarovanje in ne obvezno zavarovanje ne pokrivata stroškov, ki nastanejo pri zasebnikih, ki jih bolniki obiščejo samoplačniško. Celoten znesek morajo v tem primeru pokriti sami, saj bi lahko isto zdravstveno storitev dobili tudi zastonj v javnem zdravstvu, vendar so se samostojno odločili za samoplačniško opcijo. Zanjo se posamezniki odločajo zato, da preskočijo čakalne vrste, ker zaupajo določenemu zasebnemu zdravniku bolj kot kakšnemu drugemu itn.

Obvezno in dodatno zavarovanje se plačuje pri nas posebej. Največ težav pa nastane, ker se nekateri odločijo, da dodatno zavarovanje zanje ni smiselno, ker so pretežno zdravi, zato ga sploh ne sklenejo. Do tega imajo vso pravico, vendar pa če v tem času, ko dodatno zavarovanje ni sklenjeno zbolijo ali pa doživijo kakšno nesrečo, potem bodo morali doplačati tisti del računa za zdravstvene storitve, ki ga krije dodatno zavarovanje.

Nekatere storitve dodatno zavarovanje krije kar v 90 odstotkih, kar pomeni, da bo ta del računa bremenil denarnico osebe, ki je opustila dodatno zavarovanje. Kadar nekdo zboli in zato nima rednega dohodka, ker mu ta izpade, so vsi stroški nezaželeni, še posebej, če bi jih lahko ne bilo. Zdravstvene storitve so drage, nekatere so mnogokrat dražje od večletnega plačevanja računov za dodatno zavarovanje in takrat se ta mentaliteta, da se varčuje, s tem ko se odpove temu zavarovanju, izkaže kot izjemno problematična in nesmiselna. Tukaj pa so že računi za zdravila, ortopedske pripomočke, slušne aparate in zobno protetiko. Vse te zdravstvene pripomočke delno pokriva dodatno zavarovanje, kdor ga nima, pa mora znesek od razlike, ki jo krije obvezno zavarovanje, plačati sam.

Vse informacije najdete tukaj