Odgovorno prevajanje besedil

Prevajanje

Prevajanje besedil je dejavnost, s katero se sreča vsako podjetje, ki na katerikoli ravni komunicira s tujimi poslovnimi partnerji in strankami iz tujine. Kadar gre za zunanje investitorje je potrebno prevajanje besedil, ki analizirajo poslovanje podjetja. Tukaj gre za razne notranje raziskave poslovanja, ki raziščejo investicijsko politiko v preteklosti, dinamiko prihodkov, ciklična nihanja v povpraševanju podjetja, klimo med zaposlenimi itn. Prevajanje besedil takšne narave ni le naporno, ampak je tudi izjemno odgovorno delo, ki zahteva veliko prevajalskih spretnosti. Zato je pomembno, da tovrstno prevajanje besedil zaupate le najbolj izkušenim prevajalcem.

Seveda pa se mnogim zastavi vprašanje, kje najti primerne prevajalce, ki se res spoznajo na prevajalsko stroko in jim prevajanje besedil ne predstavlja le sekundarne dejavnosti. Najbolj primeren naslov za iskanje dobrih prevajalcev so prevajalske agencije. Te lahko priskrbijo kakovosten in hiter prevod kakršnegakoli besedila. Prej smo omenjali notranja poročila o poslovanju podjetja. V takem primeru bi podjetje potrebovalo prevajalca, ki je seznanjen z ekonomskim besednjakom. Če podjetje išče za prevajanje besedil prevajalce samostojno, potem bo težko našlo pravega. Pri prevajalski agenciji pa lahko izrecno zahteva kakšen profil prevajalca želi imeti za prevajanje besedil.

Eden izmed načinov, kako lahko naročnik preveri strokovnost prevajalca, so testni prevodi. Naročnik izbere nekaj prevajalcev, ki jim pošlje kratek sestavek, ki ga vsebuje originalno besedilo, nato pa prevode med seboj primerja. Tako lahko izbere tistega, ki izdela najbolj kvaliteten testni prevod. Sicer pa je potrebno omeniti težavo, ki lahko nastane. Prevajalci se običajno veliko bolj potrudijo pri testnih prevodih, saj z njimi želijo prepričati naročnika, da so najboljši. Kadar pa je enkrat posel sklenjen, se lahko kakovost prevoda precej zniža. Zagotovo pa takšno ravnanje ni pravilo, veja pa tudi to imeti v mislih.

Cenovno se prevajanje besedil razlikuje predvsem glede na težavnost originala. Zato se je smiselno z prevajalci že v izhodišču dogovoriti za ceno.

http://www.prevodialkemist.si/