Čemu služi prostovoljno zavarovanje

V Sloveniji osebe običajno plačujejo za prostovoljno zavarovanje in za obvezno zavarovanje. Iz teh dveh virov se pri nas financira celotno zdravstvo. Trendi v zdravstvu pa so na žalost takšni, da postaja zdravstvena oprema, postopki in vse, kar je povezano z zdravljenjem, čedalje bolj drago. Tukaj gre za področje, ki se izjemno hitro razvija in če želi država, ki pri nas ureja večino zdravstva, biti v koraku s časom, so potrebne investicije. Zato večkrat slišimo, da se bosta tako obvezno kot prostovoljno zavarovanje s časom dražila. Skoraj nemogoče je pričakovati, da bi se pocenila.

Mnogo ljudi pa dejansko sploh ne ve, kako prostovoljno zavarovanje krije zdravstvene storitve in katere so tiste storitve, ki jih pokrije. Predvsem je potrebno vedeti, da kadar oseba obišče osebnega zdravnika, zobozdravnika, specialista, bolnišnico ali zdravilišče, je vedno izdan za to račun. Tista oseba, ki ima urejeno tako obvezno kot prostovoljno zavarovanje, ne doplača ničesar, celoten znesek je pokrit iz obeh zavarovanj. Določen delež celotnega zneska krije obvezno, preostanek pa prostovoljno zavarovanje. Iz tega torej sledi, da oseba, ki ima le obvezno zavarovanje, ni pa poskrbela za to, da bi bilo sklenjeno tudi prostovoljno zavarovanje, mora plačati delež sama.

Pri nekaterih zdravstvenih servisih so deleži, ki jih mora oseba plačati za zdravstvene storitve precej visoki. Pri zobni protetiki obvezno zavarovanje krije samo 10 odstotkov zneska, ostalih 90 odstotkov pa krije prostovoljno zavarovanje oziroma oseba sama, če ga ni sklenila. Isti deleži doplačil veljajo še za očesne pripomočke, kot so očala, nato za reševalne prevoze in za vsa zdravila, ki se nahajajo na tako imenovani vmesni listi.

Omeniti velja še, da prostovoljno zavarovanje krije 15 odstotkov pri osnovnih zdravstvenih storitvah in od 5 pa do 15 odstotkov zneska pri celotni bolnišnični dejavnosti. Glede na zneske, ki tu nastanejo, se prostovoljno zavarovanje vsekakor splača imeti sklenjeno, saj nas lahko v primeru bolezni ali nezgod izostanek precej stane.

http://www.vzajemna.si/