Komu služi zdravstvena zavarovalnica

naložbeno-življensko-zavarovanjeOsnovni cilj, ki ga zasleduje vsaka zdravstvena zavarovalnica, je dvojen. Najprej mora poskrbeti, da pridobi dovolj veliko število zavarovancev, ki redno plačujejo premije za sklenjene zavarovalne police. To pomeni, da bo zdravstvena zavarovalnica bolj stabilna, več kot bo imela zavarovancev. Osnovni zavarovalniški zakon temelji na normalnem porazdeljevanju škodnih primerov. To pomeni, da povsem statistično gledano, če imamo na kupu zbranih veliko zavarovancev, je zelo majhna verjetnost, da bi se vsem zgodili škodni dogodki v istem trenutku. Tako lahko zdravstvena zavarovalnica porazdeli tveganje na veliko število ljudi. Nasploh so v zgodovini zavarovalnice nastajale kot združenja ljudi, ki so ustvarili skupen fond denarja za primere, ko se nekomu nekaj ponesreči. Cilj je bil ta, da so si člani fonda med seboj porazdelili tveganje. Vsak je vzel delček tveganja drugih in s tem pridobil na lastni varnosti, saj je vedel, da ne bo nikoli ostal brez dohodka. Tako deluje danes tudi vsaka zdravstvena zavarovalnica.

Vsi zavarovanci so lahko v vsakem trenutku prepričani, da bodo prejeli s pogodbo določeno upravičeno vrednost, če se jim zgodi škodni primer. Vsi škodni primeri in klasifikacije ter pogoji obravnave so jasno zabeleženi v vsaki zavarovalni polici oziroma pogodbi, ki jo zavarovanec in zdravstvena zavarovalnica podpišeta. Najpomembnejša stvar, ki jo mora vsak zavarovanec narediti, je, da skrbno prebere vse člene pogodbe. Zavedati se je potrebno, da je zdravstvena zavarovalnica profitna ustanova, ki ima za cilj ustvarjanje lastnega zaslužka. V današnjem času nas seveda nobena zdravstvena zavarovalnica ne bo prevarala, saj nas ščiti zakon o zavarovalnicah, je pa izjemno pomembno to, da pred podpisom pogodbe preberete prav vsak člen. Ne smete pozabiti niti na droben tisk, v katerem se lahko skrivajo izjemno pomembni pogoji, ki vas utegnejo celo tako presenetiti, da pogodbe v končni fazi sploh ne boste ve želeli podpisati. Storitve, ki jih ponuja zdravstvena zavarovalnica, morate prilagoditi svojim potrebam in ne pustite si vsiljevati storitev, ki jih ne potrebujete.